Nibe Festival blev fredag indledt med det faste programpunkt, nemlig årets Ældrekoncert, hvor Nibe Festival i samarbejde med Ældre Sagen havde indbudt de ældre medborgere fra lokalområdet til et par timers hygge, kaffe, lagkage og fællessang til bl.a. toner fra Nibe Harmonikaklub. I tilgift fik de 340 deltagere også oplevelsen af en veloplagt Bjørn Tidmand, som i sit indslag sang nogle af sine hits, bl.a. »Lille Sommerfugl«, »Rosen er rød, min ven«, »Når det bli'r sommer igen« samt numre fra sine gamle musikalske venners repertoire: Gustav Winkler, John Mogensen og Otto Brandenburg.

Bjørn Tidmand indledte sin lange musikalske karriere i »Det lille Tehus« i Aalborgs Tivoli Karolinelund. Det var i midten af 1960'erne. Til Nibe Avis sagde 78-årige Bjørn Tidmand fredag, at han nyder fortsat at kunne komme ud til sit publikum og synge sine kendte sange, selv om det er mange år siden han hittede med dem. Det betyder jo, at publikum kan synge med, og det er også en fornøjelse for mig at opleve, var hans kommentar.

Som optakt til årets Ældrekoncert bød bestyrelsesformand i Nibe Festival Thomas Larsen velkommen, og han orienterede kort om festivalens nuværende position – her op til starten på den 34. festival: – De seneste måneder har vi i såvel festivalledelsen som blandt de ansatte og de mange frivillige været fokuseret omkring flytning af festivalkontoret, lager m.v. til Industrivej. Samtidig har vi skullet bygge op til dette års festival, og det går godt, selv om vi lægger et stort arbejdspres på vore frivillige.

– Nu ser vi frem til den kommende uges Nibe Festival – en festival, som i år ser ud til at møde andre udfordringer end sidste år. I 2017 blev Nibe Festival mødt med massive mængder regn. I år kan vi formentlig se frem til hedebølge, og det udfordrer os naturligvis på an anden front. Så vi skal i de kommende dage også sørge for, at publikum kommer til at drikke masser af vand - og samtidig løse de udfordringer, som naturligt følger med det varme vejr. Men vi er klar, og vi skal nok få en god Nibe Festival igen i år, sagde Thomas Larsen til Ældrekoncertens publikum.

Formand for Ældre Sagen i Nibe Grethe Olsen takkede Nibe Festivalen for det fortsatte initiativ med at byde ind og betale alle omkostninger ved koncerten. Det sætter vi alle pris på, og det er en god tradition. Grethe Olsen tilføjede efterfølgende overfor Nibe Avis, at Ældre Sagen fra fredag morgen stillede med en halv snes frivillige, der stillede borde og stole op i Nibe Idræts- & KulturCenter, og under koncerten har 30 frivillige hjulpet til ved servering, hjælp til deltagerne med at komme på plads samt efterfølgende oprydning.

Årets Nibe Festival starter tirsdag med åbning af camp området ved Nørregade og adskillige tusinde gæsters ankomst. Onsdag starter det musikalske med Børnekoncerten om formiddagen og fra middag åbner musikprogrammet på alle fire scener sammen med alle andre indslag på årets Nibe Festival.

Blandt de musikalske indslag ved Ældre koncerten var også Nibe Harmonikaklub, der spillede kendte sange, som publikum kunne synge med på.