Nibe Festival har modtaget omkring 5 Mio. kr. om hjælp til etablering af grøn energi i Skalskoven, der dels skal gøre festivalen mere miljøvenlig – og som skal gøre det nemmere for organisationen at etablere el i alle dele af skoven.

Der er i den anledning modtaget tilskud fra Aalborg Kommune på kr. 2,400.000 kr., fra Aalborg Kommunes pulje for »Rum og Rammer« på kr. 400.000 kr., fra Nibe Elforsynings Fond 250.000 kr. og på mødet kunne NORLYS Vækstpulje overrække en check på 500.000 kr. til det grønne delprojekt. Bestyrelsesformand Thomas Larsen takkede mange gange for de mange tilskud.

Der er nedgravet mere end én km kabel, som er placeret ved underboring og underskydning, for at passe på skoven generelt.

Projektet har foreløbig udfaset 10 af 13 generatoner.