Læserbrev af Leif Pedersen, Digevej 2, Aggersund Syd, 9670 Løgstør.

Nørrekær Enge vindmølleprojektet er endt som et ynkeligt forsøg på at snyde områdets borgere for inddragelse i projektet.

Ved udarbejdelse af kommuneplanlægning skal kommunen invitere borgere, organisationer, virksomheder, andre myndigheder etc. til at deltage i det aktuelle planlægningsarbejde både før og efter, at der fremsættes
forslag til den konkrete kommuneplanlægning.
Det er ikke sket, hverken i Jammerbugt Vesthimmerland eller Aalborg Kommuner.

Hele projektet er i strid med tidligere afgørelser angående vindmøller i Nørrekær Enge.

I 2009 endte det med 13 møller, selv om der kun skulle være 8 stk.

Kommunens Nørrekær Enge II projekt er i strid med borgmester Knud Kristensens brev til Naturstyrelsen i 2011.
Han oplyste i brevet blandt andet, at Vesthimmerlands Kommune i perioden 2007-2009 i samarbejde med Aalborg Kommune har gennemført et saneringsprojekt og fjernet uheldigt opstillede møller, så der nu blot skal være 13 møller i Nørrekær Enge.
Afslutningsvis oplyste han, at det er kommunens holdning, at fremtidige større vindmøller bør placeres på havet.

Når han nu tilsyneladende vil gøre hvad som helst for at få opstillet møller, så bør det undersøges, om han har en økonomisk interesse i projektet.

Projektets landskabsanalyse fra 2016 er i kontrast til ønsket om nye møller.
Det fremgår af analysen, at området er uegnet til opstilling af flere møller.

I en avisartikel 11. august kan man læse, at Økonimiudvalget "kraftigt opfordrer" regeringen til at bevare den såkaldte "grønne ordning", selv om det er i strid med EU lovgivningen.
Den manglende EU afgørelse om SMV pligt, har man tilsyneladende også besluttet at se bort fra.
Byrådets vigtigste formål er tilsyneladende at snyde borgerne mest muligt, uden at de opdager det.

I forbindelse med de manglende visualiseringer for Aggersund og Aggersund Syd, har jeg forsøgt at finde den ansvarlige for de manglende visualiseringer.
Sagsbehandler Kim Stadsvold, kommunaldirektør Henrik Kruuse, borgmester Knud Kristensen og viceborgmester Per Bach Laursen har ikke villet oplyse, hvem der har ansvaret.
Jeg fandt selv svaret ved arkitektfirmaet Urland, der oplyste, at de havde lavet visualiseringerne, men at det var Vattenfall, der i samarbejde med kommunerne havde udvalgt visualiseringspunkterne.
Jeg bad kommunaldirektøren bekræfte, at den oplysning var korrekt, men det gjorde han ikke.
Derimod fik jeg fra sagsbehandler Gitte Slotved den 9. august oplyst, at Henrik Kruuse havde overladt min anmodning om aktindsigt til hende,
og at jeg ikke kunne få den ønskede indsigt.
Det er næsten for tosset en forklaring, når jeg selv har fundet ud af, at det er Vattenfall, der tilsyneladende styrer forvaltningen angående visualiseringer.

Byrådet har i denne sag helt mistet deres troværdighed. 

–     –     –

Redaktionen:

Debat om evt. kommende vindmøller i Nørrekær Enge bringes som udgangspunkt alene på www.nibeavis.dk - som artikel under rubrikken »TEMA«.

Lejlighedsvis kan det forekomme, at debat / artikler om emnet også bringes i Nibe Avis' trykte udgave.