Det er ikke alene i motionsrummet gennem vinteren, at medlemmerne af Nibe Roklub er ekstra aktive. Det er også i sommersæsonen, hvor der i 2016 for tredje år i træk blev slået rekord i antal roede kilometer med knap 30.000.

På baggrund af en rosæson 2016, som for tredje år i træk satte rekord i antal roede kilometer med knap 30.000 blandt klubbens 150 medlemmer, har vi i klubben sat os nogle nye mål for at holde det gode og høje aktivitetsniveau.

Det fremgik af oplysninger, som klubbens formand Ole Torp gav i dels sin årsberetning og dels efterfølgende, for de knap 40 deltagere i mødet.

Det høje aktivitetsniveau afspejler de mange medlemmers indsats ved roning i det daglige rofarvand, og det afspejler deltagelse i stævner og roning i fremmede farvande, hvor såvel klubbens mange kajakroere som inriggerroere deltager i stort tal.

Mange sæsonaktiviteter
Gennem året har klubben også vist ansigt på andre områder end ved den egentlige roning.

– Vi deltager i den lokale affalds-indsamlingsdag, arrangeret af Nibe Samråd og ved oprydning efter Nibe Festival. Og klubbens Morgenroere er aktive omkring Havnens dag, sagde Ole Torp.

Klubbens junior kajakroere har deltaget i en række stævner landet over, og såvel junior- som senior kajakroere deltog med rekordmange 16 deltagere i Tour de Gudenå, hvilket kastede adskillige gode placeringer af sig; specielt til klubbens ungdomsroere, som opnåede en 2. plads i toerkajak ved Søren Pedersen og Laurids Torp og en førsteplads i U16 klassen til Lærke Pedersen.

Klubbens inriggeroere deltog gennem sæsonen i stævner ud fra Hadsund og Skive – og aflagde besøg hos naboroklubben Aalborg Dame Roklub ved dennes 100 års jubilæum. Her foruden var en stor del af medlemmerne med på klubturen rundt om Fur.

Kilometernåle nyt mål
En revision af kravene til at opnå kilometernåle for gennemført roning gav god respons, idet flere end 30 medlemmer opnåede sølv- eller bronzenål for at have passeret hhv. 800 eller 400 roede kilometer i 2016.

I den forløbne sæson har klubben som noget nyt også indkøbt 6 polokajakker som et ekstra tilbud til klubbens kajakroere, ligesom der løbende investeres i forskelligt materiel. Herunder arbejder klubben også på at erhverve en inrigger robåd i 2019.

Motionsrum udvides
De indendørs aktiviteter fylder specielt i vinterhalvåret en del, og her har klubben netop fået godkendelse fra Kystinspektoratet af en udvidelse af motionsrummet med ca. 30 kvm. Dette arbejde og finansieringen heraf er for tiden klubbens største økonomiske udfordring. Byggeriet planlægges gennemført inden næste vinter.

Ved valget til bestyrelsen var der i år genvalg til formand Ole Torp og til kajakchef Jacob Norris, mens Thorbjørn Borregaard afløser den hidtidige husforvalter Martin Høgh, der ved sin fratrædelse modtog såvel fortjent bifald som en erindringsgave fra klubben.