Nibe Roklub fastholder sine  medlemmer trods corona begrænsninger

Godt 40 medlemmer var i sidste uge mødt til dedn udsatte generalforsamling, som blev holdt udendørs, gr. diverse restriktioner.

Klubbens formand Birgitte Larsen sagde i sin årsberetning bl.a.:

I bestyrelsen har vi haft et hektisk år med stor mødeaktivitet. Det skyldes især de mange udmeldinger fra regeringen, som vi løbende har skullet forholde os til og indarbejde i vores regler for den daglige gang i huset. Nu kunne vi godt tænke os lidt arbejdsro på den front, så vi krydser fingre for, at den positive udvikling i epidemien fortsætter.

Det kan godt være, at coronaen har sat begrænsninger for vores dagligdag, men vi kan alligevel se tilbage på et år med masser af aktivitet. 

Først og fremmest så har vi haft et flittigt og dygtigt byggeteam som har sørget for, at vi nu har et smukt og gedigent kajakhus stående på vores matrikel. Udover vores nye kajakhus, så er der også kommet nyt tag på den mellemste bådehal. Taget var utæt, så det var tiltrængt. 

På materielsiden har den også stået på nyanskaffelser. Vi har i et stykke tid haft projekt coalstal roning i støbeskeen, og nu er det endelig realiseret med en ener og en toer, sidstnævnte ankom så sent som i fredags. Vi har rejst midler til endnu en ener, som vi planlægger at anskaffe i nærmeste fremtid. Derudover har vi købt to surfski, som er en kajaktype, der i øjeblikket vinder frem i Danmark. Endelig er der investeret i måtter og håndvægte til klubbens motionsrum.

Der er ikke kun brugt penge på materielle ting i det forløbne år. Vi har også investeret i uddannelse. Det er utrolig vigtigt hele tiden at holde fødekæden i gang med instruktører. Det er med til at sikre, at vi også fremover har en klub i udvikling. På inriggersiden har vi lige fået 4 spritnye coastal instruktører, og i foråret afholdt vi kursus for kortturs styrmænd. På kajaksiden uddannede vi 6 roere på DGI instruktør 1 niveau og 3 klubinstruktører. Vi har også gang i uddannelse af rulleinstruktører og så skal der nævnes, at vi også nåede at afholde en workshop i turledelse internt i klubben.

På vandet har der også været stor aktivitet, trods corona. Med næsten 41.000 km blev 2020 den 3. bedste sæson målt på kilometer i klubbens historie. Til gengæld var vintersæsonen hårdt ramt af nedlukningerne. Vi måtte aflyse fællesaktiviteterne rospinnning og gymnastik, motionsrummet var lukket det meste af vinteren og det samme med svømning.

For vores eliteroere har coronaen også haft store konsekvenser. Stort set alle stævner og regattaer har været aflyst, så det har været et svært år for dem. En enkelt Corona Cup blev det til, hvor både Silke, Lærke og Søren Petersen hentede medaljer. I Dansprint Ocean Cup hentede Casper Pedersen en samlet førsteplads og derudover en andenplads ved DM i Ocean Race. Endelig så fik juniorroerne også mulighed for at deltage i Paddle Battle.

Det sociale liv i vores klub har desværre været hårdt ramt under Corona. Heldigvis fik vi en næsten normal sommer sidste år, og det betød at vi kunne gennemføre klubturen til Sønderborg. Det blev en super fin tur med godt vejr og glade deltagere. En måneskinstur blev det også til, og for nylig har vi så været på Navet og fejre to 50 års jubilarer samt roet den årlige grundlovstur med efterfølgende morgenmad.

I vinter besluttede bestyrelsen, at det var tid at kigge på en revidering af vores reglementer. Vi nedsatte to arbejdsgrupper, og så tog vi arbejdshandskerne på. Det resulterede i nye reglementer til både kajak og in- og outrigger samt vejledninger kortturs- og langtursstyrmandsret, sculler og coastal. 

Birgitte Larsen sluttede af med at sende en stor tak til frivilligheden i Nibe Roklub. 

Ved valg til bestyrelsen var der genvalg til formand Birgitte Larsen og husforvalter Thorbjørn Borregaard, mens kajakchef Jacob Norris blev afløst på posten efter 7 år af Per Rolmar.

Nibe Roklub tæller efter forårets tilgang af nye roere, nu i alt ca. 160 medlemmer.a

For sin præstation som roer med flest tilbagelagte kilometer i 2020, nemlig 2.061 km, blev Per Rolmar belønnet med klubbens kilometer-pokal.

Der blev uddelt præstationsnåle til 26 af klubbens medlemmer, som havde roet sig til dels guldpagaj, sølvpagaj, sølvåre, bronze pagaj og bronzeåre – for hhv. 1500 km, 800 km eller 400 km roning i sidste års rosæson. De mange flittige roer er:

GULD: Per Rolmar (2.061 km), Pia Banch Jensen (2.037 km), Kurt Møller Jensen (2.001 km), Lærke Klitgaard Petersen (1.851 km), Pia Jørgensen (1.750 km), Søren Jørgensen (1.714 km). 
SØLV: Hans Jørgen Jørgen Kallehauge (1.422 km), Casper Pedersen (1.206 km), Birgitte Larsen (1.141 km), Hanne Kramer (1.031 km), Mette Godsk Nicolajsen (974 km), Ole Nicolajsen (974 km), Mia Jakobsen (957 km), Jacob Norris (956 km), Søren Nielsen (954 km), Kirsten Schøler (944 km), Lene Christensen (921 km), Mette Bertel (859 km), Helle Godiksen (842 km). BRONZE: Morten Bak-Sørensen (602 km), Michael Eilertsen (572 km), Helle Andreasen Buus (551 km), Sten Larsen (506 km), Poul Olesen (481 km), Jacob Søndergaard (444 km), Karen M.M. Thomsen (408 km).