Af: Leif Pedersen, Digevej 2, 9670 Løgstør

Det oplyses i Lokaltindblik 14/9-2017, at der er indkommet 68 indsigelser mod udbygningen af vindmølleparken i Nørrekær Enge.
På blot een af indsigelserne er der 585 husstande, der har sagt NEJ til flere vindmøller i Nørrekær Enge.
Det fremgår af samme artikel, at Aalborg og Vesthimmerlands Kommune kan vælge at springe op og falde ned på disse borgeres indsigelser, men indsigelserne fra Forsvarets Ejendomsstyrelse samt fra Viborg Stiftsøvrighed og Erhvervsstyrelsen kan kommunerne ikke ignorere, hvis der skal rejses flere møller. 
Kommunen mener ikke, at det er nødvendigt at forholde sig til Slots- og Kulturstyrelsens indsigelse.

Har de folkevalgte politikerne i kommunen personlige interesser, siden de vil tilsidesætte borgernes mening? Så er det godt, der snart er valg.

Hvorfor hører vi intet fra de 27 byrådsmedlemmer (i Vesthimmerlands Kommune, red.) om mølleplanerne i Nørrekær Enge?