Leo Thysk, Kirstine Jensens Vej 12, Nibe, skriver dette læserbrev til Nibe Avis:

Inspireret af et par debat- og duelmøder i hhv. Nørholm og Nibe, som optakt til kommunalvalget den 21. november, gives vi borgere umiddelbart en positiv opfattelse om byrådets interesse for, at der også i Aalborg kommunes omegnsbyer og opland skal investeres i erhvervs- og boligområder, samt sikres løbende god drift og nødvendige faciliteter til borgerne.

Men alligevel kan der fornemmes en undertone om, at der altid først og fremmest skal investeres i Aalborg by og derefter mere sekundært må det vurderes, hvad der herefter er økonomi til at investere og etablere for i omegnsbyerne og landdistrikterne. I den forbindelse er det relevant at præcisere, at indbyggertallet i Aalborg by kun udgør en smule over halvdelen af det samlede indbyggertal i Aalborg kommune.

Derfor må vi håbe, at det kommende byråd vil sikre bedre balance mellem omegnsbyer og landdistrikter på ene side og Aalborg by på den anden side. Og særlig bevågenhed omkring Nibe by og egn vil være yderst relevant. Nibe er en købstad med en meget lang historie, en flot beliggenhed og et fantastisk velfungerende handels- og foreningsliv, som der bør værnes om, ligesom det er det bedste grundlag for at tiltrække nye borgere.

Og selv om det er solide ønsker borgere i Nibe og omegn har til yderligere faciliteter i form af eksempelvis sundhedscenter, svømmehal og bedre forhold på skole og plejehjem, må det kommende byråd vurdere nøje på at tilføre området nogle af disse, med henblik på yderligere bosætning i Nibe, ud fra devisen hvad kommer først: Hønen eller ægget! Ønskerne er vel for intet at regne mod de voldsomme millionbeløb, der er investeret i fritids- og kulturfaciliteter i Aalborg by, så nu må det være omegnsbyernes tur til at blive tilgodeset i højere grad. Og set i lyset af de store trafikale trængselsproblemer der er i Aalborg by, fordi man her fortsat bygger alt for tæt og meget til både erhvervs- og boligformål, uden at man åbenbart de seneste årtier i samme takt har overvejet at udbygge og forbedre byens trafikale infrastruktur, må det være en ekstra årsag til, at det kommende byråd ser flere muligheder i Nibe og andre omegnsbyer.

Samtidig kan vi nøgternt konstatere, at siden den famøse kommunalreform i 2007, hvor Nibe mistede status som kommunecenter og rådhusfunktionerne, er det blevet mere op ad bakke for byens udvikling. Et så imponerede forretningsliv, som vi fortsat har i Nibe er slet ikke en selvfølge – og slet ikke kun ca. 15 km fra City Syd.

Kommunalreformen i 2007 er nok det mest skadelige centraliseringsprojekt, Danmark nogen siden har set, da det udover det ganske land nu klart er de 98 kommunecentre - fortrinsvis de større byer - der nu vinder markant over de mindre byer i landdistrikterne. Kommunalreformen har dermed i særlig grad har været med til at skabe Udkantsdanmark, ikke blot på landsplan, men også på kommuneniveau da kommuner med meget store landdistrikter som eksempelvis Aalborg og Herning, alt for let finder anledning til at centralisere funktioner i hovedbyen.

I forlængelse heraf kan nævnes, at det nu er mere end 10 år siden, at Hals, Sejlflod og Nibe kommuner blev lagt sammen med Aalborg kommune, som flerdoblede det geografiske areal i den nye Aalborg kommune. Store dele af disse arealer er landbrugsarealer, så hvis byrådet mener noget med, at der også skal være udvikling i landsbyer og landdistrikterne er det på tide at kommunens tilgang til landbrugserhvervet ændres til det bedre. Landbruget er første led i kæden, som starter megen udvikling i landsbyer og landdistrikter, da landbrugserhvervet er det primære grundlag for håndværk og detailhandel uden for de store byer. Vist skal vores grundvand beskyttes, og selv om nogle arealer er sårbare, er det blevet lidt en kliché med den udbredte holdning om, at alle landbrugsarealer er sårbare. Landbrug i Danmark er meget kontrollerede, såvel miljømæssigt som produktionsmæssigt. Dansk landbrug producerer verdens sundeste og bedst kontrollerede fødevarer og med højere grad af dyrevelfærd end i andre lande. Det er netop sådanne fødevarer vi forbrugere eftertragter, så landbruget er fortsat en del af fundamentet for alles velfærd her til lands, hvorfor erhvervet må gives plads – også i Aalborg kommune.

Sluttelig en tak til nuværende byråd for, at man har faret med lempe omkring lukning af de mindre skoler i landdistrikterne. Her i Nibe må vi også glæde os over, at der i indeværende byrådsperiode blev etableret nyt torv til hele byens forskønnelse. Biblioteket er også blevet dejligt centralt placeret i byen og er meget velfungerende. Ligeledes også godt, at der nu kommer mere fokus på bæredygtighed og genbrug i vor renovationsordning, ligesom vi da endelig også må påskønne, at det i sommermånederne går fint med glatførebekæmpelse og snerydning på de mindre befærdede veje i Nibe og omegn.

Håber hermed, at valg af det nye byråd den 21. november falder sådant ud – uanset partitilhørsforhold - at der bliver mange valgte fra Aalborgs opland. Det vil alt andet lige sikre bedre balance mellem land og by i Aalborg kommune! 

Venlig hilsen Leo Thysk