Kommentar fra lokalvalgte politikere:

Byrådsmedlem og medlem af Sundheds- og Kulturudvalget, lokalvalgte Evald Lange Rise (S) kommenterer her budget processen og punktet vedr. Nibe Museum:

Sammenlagt skal Sundheds-og Kulturudvalget finde besparelser for 10,063 millioner kroner til de kommende budgetlægninger i efteråret gældende fra kalenderåret 2019. Beløbet i Sundheds- og Kulturforvaltningen har sin grund i en Byrådsvedtagelse fra 26. februar 2018. Her blev der vedtaget en udarbejdelse af et »Moderniserings- og Effektiviseringsprogram« på 1,5 % af Aalborg Kommunes serviceudgifter. 

Det har bestemt ikke været let at komme med disse forslag til sparekataloget, men i en tid hvor vi fra politisk hånd har fået den opgave, at der skal spares, er vi nødt til at komme med spareforslag. Forslag vel at mærke - intet er endeligt besluttet! 

I processen har Sundheds- og Kulturudvalget udarbejdet et »Moderniserings- og Effektiviseringskatalog 2019«, hvor Sundheds- finansiering, Kollektiv Trafik, administration, Fritid og Landdistrikter, Kultur, Biblioteker, Anlæg og meget meget mere er blevet vendt og vurderet ud fra den præmis, at vi ikke ønsker det man populært kalder for den »økonomiske grønthøster-model«, hvor alle skal spare en vis procentsats og lade regnebrættet gå op på den måde. Tanken er, og vi har som udvalg ønsket, at levere de konkrete bud på, hvor besparelserne kan ske – det forventes der af os politikere ved et sådan økonomisk retningsvalg. Det kan selv sagt give nogle »øretæver«, hvis der rammes uden for skiven, vurderet af borgerene, de involverede brugere, ansatte og frivillige, der har en tæt berøringsflade med de forslåede besparelsesområder. 

Et forslag fra Sundheds- og Kulturudvalget er en besparelse på 209.000 kr. ved at fjerne tilskuddet til Nibe Museum, som er en selvejet institution og har et årligt besøgstal på ca. 1400 personer. Et forslag, der er kommet på bordet, vurderet ud fra økonomiske betragtninger, besøgstal mv.  

Det er vigtigt for mig at pointere endnu en gang, at intet er besluttet. Intet er vedtaget. »Moderniserings og Effektiviseringskataloget« er et katalog med forslag på besparelser. 

Derfor hilser jeg også Nibe Avis’s dækning af emnet meget velkommen. Det gør jeg i sagens natur i kraft af min rolle som politiker – og mere konkret som lokalpolitiker fra dette hjørne af Aalborg Kommune. 

Jeg ved fra mange år i foreningslivet, at det er ildsjæle, som yder et stort bidrag i mange foreninger. Nibe Museum er ingen undtagelse. Det er hjerteblod for mig som politiker, og ligger mig meget på sinde. Derfor er min kalender altid åben over for en »kop kaffe«, hvor vi kan blive endnu klogere sammen, og jeg på den baggrund kan være med til at bringe de bedste bud på besparelser med til budgetforhandlingerne i efteråret, og jeg arbejder meget gerne for Nibe Museum. Men et er sikkert, og det er, at vi politikere skal finde besparelser til de kommende budgetforhandlinger, om vi vil det eller ej. 

Der står skrevet i »Moderniserings og Effektiviseringskataloget«, at der er mulighed for en engangsindtægt ved salg af Nibe Museum, som har til huse i »Tinghuset«, og at der i så fald skal findes en alternativ placering til Nibe Museum. Det er ikke noget vi i udvalget har drøftet. Ydermere er det ikke noget jeg vil arbejde for, da jeg ved det tidligere Rådhus, politi- og retsbygning har en helt særlig historie og plads i folkesjælen hos borgerne i Nibe og gl. Nibe Kommune. Hele opblomstringen omkring Nibe Torv med flotte nyrestaureret bygninger, café og handelsliv understeger min holdning, at et salg ikke pt. er en vej at gå.

       

Byrådsmedlem og skole-rådmand Tina French Nielsen kommenterer sagen vedr. Nibe Museum:
Jeg kan godt afsløre, at fra min stol vækker forslaget ikke begejstring. Som jeg ser det er Det gamle Tinghus en del af »Nibes sjæl«, og den skal vi værne om. Ikke sætte til salg.
Jeg ser desuden med respekt på det arbejde, der udføres omkring huset. Derfor ser jeg heller ikke fjernelsen af tilskuddet som en mulighed.
Jeg vil med andre ord gøre det jeg kan, for at få forslaget taget af bordet.

       

LÆS OGSÅ NIBE AVIS' DÆKNING AF SAGEN - LÆS HER
– Skal Tinghuset i Nibe sælges til andre formål?