Debatindlæg fra Elin Christensen

Ved Stranden 20 A, 9000 Aalborg

AALBORG FRIVILLIGRÅD: Jeg har netop læst listen over foreninger og organisationer som modtager §18-tilskud.

Jeg ville ønske, at listen var langt mindre. Tænk om Aalborg Kommune var et sted, hvor der ikke fandtes hjemløse, fattige familier, forsømte børn og andre udsatte.

Borgmesteren vil gerne finde Aalborgs DNA. Jeg kunne godt tænke mig, hvis fremtidens DNA for Aalborg kommune, var kendetegnet ved færre borgere, som ender i en ”unormal” situation.

På listen ser jeg også en række foreninger, som afhjælper ensomhed. Jeg kender flere, som har risiko for at ende som ensomme. De er gået på pension, da de ikke længere orker at arbejde 37 timer om ugen, men de har svært ved at finde et sted, hvor de kan bruge deres kompetencer. ”Dagens tilbud” er hyggesnak, men nogle pensionister vil andet og mere end hygge og underholdning. I Aalborg Kommune kunne godt blive bedre til at bruge pensionisternes kompetencer - også selv om pensionisterne kun ønsker at være en del af et arbejdsfælleskab eksempelvis otte timer om ugen.

Når en forening opretter et arbejde for en gruppe – eksempelvis førtidspensionister eller mennesker med en bestemt sygdom – så er det jo fordi, de har behov for at møde andre i samme situation. Den slags foreninger, er der mange af, og de forsvinder aldrig. Jeg har selv haft stor glæde af, at være med i en forening for arbejdsledige.

Jeg kan ikke forestille mig en fremtid uden syge, uden voldsofre, uden kvinder og mænd, som må søge krisehjælp.

Der vil altid være brug for hygge-pensionistklubber til dem, som har arbejdet nok og som søger hygge.

Der vil altid være mennesker med særlige behov, som er opstået på grund af sygdom eller særlige omstændigheder.

I Aalborg Kommune er der omkring 300 foreninger, der yder et stort arbejde året rundt.

Aalborg Frivilligråd er en paraplyorganisation for disse foreninger. Vi er med til at beslutte, hvem der skal have årets frivilligpris. Vi er med til at fordele §18-midler og vi mødes ca. en gang årligt med Sundheds- og Kulturudvalget, hvor vi drøfter rammerne for det frivillige sociale arbejde i Aalborg kommune.

Aalborg Frivilligråd afholder generalforsamling den 23. oktober kl. 19 i Folkekirkens Hus. Jeg håber, at mange vil deltage og evt. overtage de ledige pladser i rådet.