Læserbrev til Nibe Avis

Indsendt af højskolelærer; Kim Jensen, Fjordhøj 14, Valsted og international koordinator samt formand for Kulturbrugsen; Dorthe Thybo Kudsk, Bagerstræde 14, Sebbersund

Udvikling og udbygning af mobilitetsløsninger mellem landsbyer og Aalborg
Når man bor ca. 30 km. vest for Aalborg by, er det de færreste, der tager cyklen ind til Aalborg for enten at gå på arbejde eller gå i skole. Hvis man som bosiddende borgere vest for Aalborg ønsker at have fokus på bæredygtig mobilitet og gerne vil tænke på miljøet i transportvalg og transportløsninger, så må man tage bussen. Vi er begge daglige pendlere fra Sebbersund og Valsted til Aalborg. Vi tager bussen jævnligt, og hver gang er det sammen med adskillige unge, der er fra Sebber- området, og som for de flestes vedkommende går på en ungdomsuddannelse i Aalborg.  Der er kun én bus, man kan tage fra Sebber-området og ind til Aalborg by og retur: Rute 50 (Aalborg - Løgstør). Denne rute tager mellem 43-48 minutter. En anden busrute: 950X (Aalborg - Rønbjerg) kører lige forbi Sebbersund by og ”Valstedkrydset” ved Nymøllevej ad Aalborg-Løgstør hovedvej 567. Ved at kunne stå på denne bus (950X) vil borgere fra hhv. Barmer, Valsted og Sebbersund kunne komme fra Sebber- Valstedkrydset og ind til Aalborg Busterminal på knap 30 min. Man kan som privatbilist ikke komme hurtigere fra Sebber-området og ind til Aalborg C.

Offentlig transport som det er i dag
Hvis man bor i Sebber-området, og man skal ind til Aalborg på en hverdag om morgenen inden kl. 08.00 via offentlig transport, så kan man som tidligere beskrevet tage en busrute 50´er, der holder i Valsted (Sebber Skole) kl. 06.34 og efterfølgende i Sebbersund (Brogade) kl. 06.38. Herefter står man af bussen( 50´eren)  ved Sønderbakken i Nibe kl. ca. 06.46 og venter i 11 min. til 950X-bussen ankommer kl. 06.57. 950X-bussen tager en med ind til Aalborg, hvor man ankommer til Aalborg Busterminal ca. kl. 07.21. Der kommer yderligere en 950X-bus og kører fra Nibe, Sønderbakken kl. 07.09. 950X-bussen stopper to steder i Nibe by (Sønderbakken og ved Anlægsvej). Samtlige 950x-busser kører lige forbi Sebbersund by og Valstedkrydset på hovedvej 567. Hvor ville det være ønskværdigt, at bussen stoppede, så både vi, der arbejder i Aalborg samt de mange unge mennesker, der er i færd med en ungdomsuddannelse i Aalborg, kunne hoppe på 950X-bussen om morgenen og tilbage igen om eftermiddagen.

I en årrække af centraliseringsiver har politikerne ikke haft megen fokus på yderområderne og måske dermed glemt, at alle mennesker gerne vil kunne komme fra A til B på en hurtig og nem måde. Hvis denne mulighed oven i hatten har et klimavenligt træk, så man ligeså hurtigt kan komme fra A til B via offentlig, kollektiv transport (950X) som ved at sætte sig ind i sin egen bil og bidrage til CO2-udslippet - sammen med mange andre tusinde privatbilister, ja så er det første vel at foretrække? I vores øjne handler det udelukkende om at gøre det attraktivt og nemt at fravælge bilen og i stedet anvende den kollektive trafik.

Dette får os til at spørge: Hvorfor laver man ikke et busstoppested ved Sebbersund-Valstedkrydset ved at lave en lille busholdeplads ved eksempelvis matrikel nr. 5g ved ”Sebbersund-siden” (se venligst medsendte matrikelkort) og på ”Valsted-siden” kunne busholdepladsen eksempelvis være på matrikel 31a ved Nymøllevej eller måske matrikel 5f, der ligger lige over for matrikel 5g? Herved vil lokalbefolkning fra hhv. Valsted, Barmer og Sebbersund kunne tage 950X-bussen dagligt frem og tilbage til enten job eller skole.  Der vil højst sandsynligt være nogle hensyn at tage både i forhold til sikkerhed og i forhold til Kystdirektoratet (fjorden ligger meget tæt på hovedvej 567), men sådanne hensyn må kunne tages i forbindelse med opsætning af en busholdeplads på begge sider af hovedvejen?  Det skal retfærdigvis også nævnes, at matrikel 31a er privatejet jord, og vi har endnu ikke forhørt os, om jordejeren er interesseret i at sælge noget af sin jord til en ny mobilitetsløsning. For os behøver det heller ikke definitivt at være de to angivne matrikler, hvis de lokale myndigheder kender til smartere påstigningssteder, vil det være fint for os. Vi er bare interesseret i, at vi og andre borgere kan stige ombord på 950X-bussen ved eller i nærheden af Sebbersund og Valstedkrydset, nu når denne 950X-bus kører lige forbi på hovedvej 567, og vi bor så tæt på denne hovedvej.

Som det er i dag, kører mange af os forældre dagligt fra Sebber i ”privattaxa” til og fra Nibe ved Sønderbakken, hvor vi enten henter eller bringer vores store børn/teenagers til busstoppestedet i Nibe, hvor 950X-bussen holder. Busrute 50 kører nemlig ikke så ofte, som 950X-bussen gør, og i weekenderne og aftenstimerne kan der gå flere timer, før man kan tage en bus (50´eren).

Barmer har for nyligt fået anlagt en natur- og cykelsti, der forbinder de tre små landsbyer i det gamle Sebber Sogn: Barmer, Sebbersund og Valsted, så det betyder, at man fra Barmer kan cykle eller gå sikkert til de foreslåede to busholdepladser. Ligeledes er der den nuværende gå- og cykeltunnel under hovedvej 567 mellem Sebbersund by og Nymøllevej, som trafiksikkert kan føre borgere til og fra de to busholdepladser på hver sin side af hovedvejen.

Handling bag ordene
Når politikere nytænker, udvikler og tør at sætte nogle nye rammer og incitamenter op, så skal man huske på, at det ofte vil genere ny adfærd og nye rutiner for os borgere. Derfor er det af så essentiel betydning, at politikerne går forrest og viser, at bl.a. opnåelsen af FN ´s 17 Verdensmål ikke bare er ”skåltaler i konferencerummet”, men at der rent faktisk bliver handlet lokalt og operationelt på målene. Ved blot at sætte to enkle busholdepladser op på de føromtalte områder, vil NT og politikerne i Aalborg Kommune og Region Nordjylland kunne dokumentere, at de rent faktisk ønsker et bedre klima, og at de handler i forhold til at nå Verdensmålene. Et lille indgreb, der vil have betydning for klimaet, for den fælles indsats for udvikling af nye mobilitetsløsninger - og ikke mindst en betydning for lokalbefolkningen i landdistrikterne.

Med venlig hilsen

Kim Jensen, Valsted og

Dorthe Thybo Kudsk, Sebbersund