af: Evald Lange Rise (S), medlem af Aalborg Byråd.

Vi er nu halvvejs i denne byrådsperiode, og vi står på springet til et nyt årti, hvorfor det er nærliggende at se nærmere på, hvor vi er og hvor vi er på vej hen – vi går en rigtig spænde tid i møde, synes jeg.

Det er min første byrådsperiode, og jeg bestemt ikke fortrudt mit valg om at gå ind i politik. Det har i den grad været spændende. Jeg kan allerede nu tænke tilbage på mit første møde med Frederikshavns borgmester Birgit S. Hansen, der med et glimt i øjet spurgte mig: »Hvorfor gør du det her, Evald? – pas på, for det er både tidskrævende og enormt vanedannende«. Jeg må give Birgit ret. Det er vanedannende. På den gode måde, vel at mærke. Tidskrævende kan jeg også svare ja til. Sådan tror jeg det er for alle nyvalgte. Jeg har haft en stejl læringskurve den første tid, hvor jeg har skulle sætte mig godt ind i Sundheds- og Kulturforvaltningen, hvor jeg har min plads i – samt byrådsarbejdet generelt. Jeg kommer ikke med en lang politisk baggrund inden, hverken ungdomspolitisk eller af uddannelse. Jeg er trådt ind i byrådet med en stor erfaring fra mit civile job som lærer og afdelingsleder på Frejlev Skole. Jeg har desuden en lang årrække som frivillig i foreningslivet i St. Restrup Idrætsforening med i mit DNA. 

Disse erfaringer har jeg kunne bruge aktivt ind i mit byrådsarbejde, hvor det dels har været til stor gavn. Både når sager har skulle fremføres, men også når hjertesager har skulle argumenteres for på kvalificeret og nuanceret vis.

Jeg ser tilbage på to rigtigt spændende år, hvor jeg med mit blik på vores område – den vestlige del af Aalborg Kommune ser et område der rigtigt godt med, men også hvor der forsat er arbejde, der skal gøres, i et borgernært og i borgerinddragende processer. 

Konkret ser jeg med glæde tilbage på den positive udvikling, der er i Nibe på flere fronter. Nibe Boldklub, der i 2019 rundede 100 år kunne indvie en flot nyanlagt kunstgræsbane, som giver dem og deres spillere et flot og attraktivt fodboldmiljø. Næst, så kom svømmehallen endelig på plads i form af en vellykket og flot renovering. Svømmehallen indbyder og inviterer alle personer med hang til vand og velvære indenfor, hvad enten man er barn, ung, voksen eller ældre. Nibe Rideskole agerer proaktivt i en tid, hvor deres faciliteter er under pres. Vi arbejder allerede politisk i tæt dialog med klubben omkring nyetablering af bedre foreningslokaler. En ny ridehal vil også i fremtiden være kærkomment. Det er vigtigt, at vi forsat kan tilbyde vores unge mennesker, der nyder at ride nogle tidsvarende og fremsynede faciliteter. Det vil jeg i den kommende tid også arbejde for. 

Erhvervsmæssigt i Nibe, skal vi forsat have fokus på de lokale arbejdspladser, hvor vi fra kommunalt hold skal give plads således at disse kan bestå, men også udvikle sig til gavn for Aalborg Kommune. Området ved Skalhuse er bl.a. et godt billede på denne synergi, der er til positiv gavn for såvel Nibe som Aalborg Kommune med de arbejdspladser og drivkræfter, der ligger til huse der.

I Sønderholm syder og bobler optimismen. Fra kommunalt hold har jeg, i et tæt samarbejde med Sønderholm Samråd, arbejdet visionært omkring udstykninger af byggegrunde i den vestlige ende af byen i tæt forbindelse til Sønderholm Skole. Her arbejder jeg på, at året 2020 bliver året, hvor der bliver sat en spade i jorden, til de første af i alt 15 byggegrunde, der er plads til i dette område. Sønderholm er ligeledes godt med på den grønne og bæredygtige energibølge. Med deres storstilede solfangeranlæg, der supplerer det lokale varmeværk med »grøn« varme. Sådanne tiltag finder jeg det utroligt vigtigt at vi politikere forsat har øje for, og det mener jeg også vi har, bredt i Aalborgs Byråd, for på den måde at tage aktiv del i vores fælles klimaansvar.

Yderligere blev der i budget 2020 afsat 5 mio. puljekroner til almene boliger i landdistrikterne, som både kan gavne Sønderholm i byens nordlige ende, men også det kommende boligområde »Restrup Fælled« i St. Restrup. 

Når vi siger boligudvikling i landdistrikterne, så glæder det mig ualmindeligt meget, at ét af mine valgløfter, en forlængelse af buslinje nr. 1 fra Frejlev til Sønderholm er blevet indfriet med virkning fra august 2020. Netop denne buslinje bliver positivt afgørende for områdets nuværende borgere, men i den grad også for tiltrækningskraften på de kommende boligområder i hhv. St. Restrup og Sønderholm. 

Frejlev By står med indgangen til 2020 over for en spændende tid. Politisk er der lige, ved det sidste byrådsmøde i 2019 blevet godkendt en ny 12 års plan for byen, hvor byomdannelse af Frejlevs erhvervsområde i centrum af byen er essentiel. Her vil en eventuel udflytning af erhvervslivet give plads til spændende boligområde i hjertet af Frejlev med den grønne grusgrav som en oase, der giver området en spændende karakter, men også en række nye muligheder for opkvalificering af stisystemer mv. Når vi taler boligudvikling i Frejlev mener jeg, at det er bydende nødvendigt at se på byens infrastruktur i samme åndedrag. Den er under pres allerede nu. Med en mulig kommende byudvikling, mener jeg at vi allerede nu bl.a. skal se på mulighederne for at etablere bedre tilkørelsesforhold til Ny Nibevej for at løse de kø-problemer, der er samt de farlige situationer som er udløbere af disse. Jeg ser med spænding frem til den udviklingsplan som Frejlev, med indgangen til 2020, lukker op for. Her ser jeg meget spændende perspektiver i idrætsforeningens ønsker om en mulig sammenbygning af de to Frejlevhaller.

Til slut vil jeg med et fremtidsperspektiv rette lyset på et, for mig, stort udviklingspotentiale i Aalborg Kommune. Vi kæmper med et paradoksproblem. Befolkningen i Aalborg vokser. Det gør antallet af beskæftigede desværre ikke i samme grad og det giver os en række udfordringer – blandt andet i form af mange ledige unge med en ganske ny og videregående uddannelse. Paradokset består i, at virksomhederne melder om at de ikke kan få den arbejdskraft de har brug for. Hver femte stillingsopslag bliver ikke besat, da virksomhederne ikke kan finde de kvalificerede ansøgere. Det har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opgjort på baggrund af tal fra januar 2019 til juni 2019. Derfor står vi over for en tid, hvor vi skal rette vores politiske syn, og i samarbejde med erhvervslivet, Aalborg Alliancen, jobcentre og A-kasser blive endnu bedre til at tiltrække virksomheder, skabe jobs og få endnu flere i arbejde til gavn for Aalborg Kommunes udvikling og økonomi.   

Med hele vores område i hjertet, vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nyt år.

Evald Lange Rise
Næstformand i Sundheds- og Kulturudvalget

Formand i Elitesport Aalborg