af: Tina French Nielsen (V), rådmand, skoleforvaltningen i Aalborg Kommune.

Nibe og opland er et godt sted at vokse op, udvikle sit liv – og blive gammel. 

Vi har det hele med en hyg-gelig by, plads til alle i oplandet og skøn natur. Og, så er vi del af en stor og stærk kommune. Det ser jeg som en fordel.

I vinduet på mit kontor i Godthåbsgade står der to kaffekopper med sildelogoet fra den hedengangne Nibe Kommune på. Det gør der, for hver dag at minde mig på, hvor jeg kommer fra. Det er ikke hver dag, at jeg får handlet på det, men mit lokalområde er altid med i baghovedet i de dispositioner, vi tager og i den planlægning, der sker.

Det er sikkert ikke altid synligt for dig som borger. Men, jeg kan garantere for, at det er med i os, der er de lokal valgtes dagligdag. Vi taler områdets sag, og vi påvirker, der hvor vi kan. Og, ofte er vi også nøgler til låsen, når noget bøvler for lokale borgere i forhold til kommunen. Desuden indgår vi i lokale interesse-grupper, som for eksempel Nibe Udviklingsråd.

For mig er der tre opgaver, jeg er opmærksom på, som lokal valgt. Den første er at passe på det, vi har. Den anden er at udvikle her og nu. Den tredje er at tænke langsigtet og strategisk på områdets vegne. Der er allerede gået to år af denne valgperiode, og vi har opnået noget, men der er stadig masser at tage fat på. 

Hvis jeg skal fremhæve ting, vi har været opmærksomme på at passe på, så kan jeg fremhæve kampen for at bevare tilskuddet til Nibe Museum, som var i søgelyset ved forrige budget og bevarelsen af Halkær Mølle Naturcenter som skoletilbud - som bare to eksempler.

Indenfor de sidste to år har det også været skønt at se, at Torvet fremstår pænt og funktionelt og så er det selvfølgelig rart med den nyrenoverede svømmehal, om end jeg godt ved, at den løsning i sin tid skabte en heftig debat. Min tilgang var dog som nu, at gå efter det, der var muligt.

Af nye tiltag vi har på vej, vil jeg fremhæve de nye vuggestuepladser i Bislev. Disse pladser bliver etable-ret for at skabe et samlet børnetilbud i Bislev. Dermed bliver det nemt og trygt at være småbørnsforæl-dre her, og børnene kan opleve en rød tråd fra helt lille og til udgangen af sjette klasse. 

I forhold til nye udstykninger og boliger er der igen kommet gang i byggeriet i Nibe, og det er dejligt. Det var en lidt sej omgang at få det hele kørt igennem, men vi kan nu glæde os over, at der sker noget flere steder i byen. Nu mangler vi bare oplandet på denne front. Her vil jeg gerne garantere, at denne opgave lige nu ligger under gemt og ikke glemt.

For mig er trafikforholdene omkring Nibe stadig en udfordring. En anden ting, der vil komme i søgelyset i den kommende tid, er trafikafviklingen ud og ind af byen i den ende hen mod Sølyst Camping. Jeg mener, at en løsning der vil være en rundkørsel, da denne udkørsel stadig er alt for forvirrende og farlig især her i den mørke tid. Endvidere vil andre tiltag for at beskytte fodgængere være hensigtsmæssige på strækningen ud for Nibe.

Som en lille glædelig nyhed i fritidslivet vil jeg nævne, at Folkeoplysningsudvalget har bevilget 250.000 kr. til ny velfærdsbygning ved Nibe Rideklub. Mit langsigtede ønske for klubben vil være en hel ridehal, men den må vi så arbejde med på et lidt længere sigt.

I oplandet sker der heldigvis også en del udvikling. Kulturbrugsen i Sebbersund er indviet, og efter renovering og udbygning er klubhuset i Valsted også taget i brug. Der er også givet tilsagn i forhold til støtte til nyt motionscenter i Farstrup. Her arbejdes der dog stadig med ambitionsniveauet.

Og så kan jeg afsløre, at der er spændende planer på vej i Halkær, hvor vi fra Venstre prøver alt det vi kan at understøtte, at kroen bliver regionalt madkulturhus. Landdistriktsudviklingspuljen skal også her huskes, af alle ildsjæle rundt om de mindre samfund. Den giver virkelig muligheder.

Hvis jeg skal nå at runde velfærdsområderne, så er mit daglige hjertebarn jo skoleområdet. Men et andet sigte, jeg kunne ønske for Nibe og omegn, var endnu mere i forhold til det nære sundhedsvæsen. Vi har brug for flere sundhedstilbud tæt på borgerne, for der er langt fra Kølby til Sundhedscentret i Nordkraft. Vi er begyndt på lokale tilbud, men det kan sagtens udbygges yderligere - også i selve Nibe.

I Venstre mener vi, at du som borger bedst ved, hvad der er godt for dig. Og derfor er min dør også altid åben for gode input, og der er til enhver tid kaffe på kanden. Måske ses vi i det nye år? 

Godt nytår!

Tina French Nielsen