af: Hans Henrik Hensriksen (S), rådmand, By- og Landskabsforvaltningen.

To år af den nuværende byrådsperiode er gået - med andre ord, så er vi halvvejs i den politiske periode.

De sidste to år i byrådet har afspejlet den positive udvikling, som dansk økonomi har været inde i gennem en del år. Byudviklingen har fuld fart på, både i StorAalborg, hvor der fortsat bygges på bl.a. Østre Havn og Spritten og lige om lidt startes der på en en hel ny bydel på Stigsborg på Nørresundbysiden. Men også i oplandsbyerne er der tryk på - børnefamilierne rykker i større tal ud af Aalborg og vælger parcelhuset til, hvilket lokalt kan ses i Frejlev og Nibe og så regner vi med byggestart på et mindre område i Sønderholm. Det samme gælder for et spændende landsbyfællesskabs boligprojekt i St. Restrup.

I Nibe kan man se parcelhusbyggerier skyde op på Kornmarken og Skalhøje. Boligforeningen Enggaarden er i gang på Koldsmindevej med almene boliger. På samme vej kommer der desuden et større spændende privat projekt med lejligheder - begge projekter får en fantastisk beliggenhed ud mod fjorden og kommer til at forskønne denne del af omfartsvejen. Næsten samme udsigt får det nye lejlighedsbyggeri på Sygehusvej - trist at de gamle klassiske sygehusbygninger måtte lade livet. Ift. erhvervsbyggeri, så er området i Skalhuse blevet yderligere udbygget og nærmer sig fuld udbygning.

De mange byggerier betyder, at den byudviklingsplan, som byrådet vedtog for over 3 år siden, nu er ved at blive omsat med stor hast. 

Nibe er og bliver en fantastisk attraktiv oplandsby, med et aktivt handels/erhvervs- og forenings/kulturliv. Smuk natur og tæt beliggenhed til Aalborg mm. Vi kan noget særligt i Nibe, fordi vi står sammen og ikke mindst fordi en stor flok ildsjæle knokler i alle mulige sammenhænge for vores by - stor tak for det.

Kommunens budget for 2020 og fremad rummer mulighed for, at vi kan fortsætte den positive udvikling, med flere midler - 10 mio. kr - til de større oplandsbyer. Bl.a. ønsket om yderligere trafiksikring af omfartsvejen, som lokale kræfter har fremsat - en sikring som rummer både nedsættelse af farten på en strækning fra campingpladsen til Østerlandsvej, og en bedre overgang til havnen omkring Kildegade.

Med budgettet prøver byrådet også at kick starte udviklingen i nogle af de mindre byer, hvor jordfonden nu er sikret en anden anvendelse, så der både kan byggemodnes, men også bygges mindre almene lejlighedsprojekter, til de borgere som ønsker at blive boende i deres lokalområde.

Den grønne omstilling har sat eller kommer til at sætte et par markante aftryk lokalt, dels med det store solcelleanlæg, som er opført ved Sønderholm, dels med udbygningen af vindmølleområdet ved Nørrekær Enge, som byrådet vedtog sammen med Vesthimmerlands byråd. Sidstnævnte bliver umiddelbart Nordeuropas største landvindmølleanlæg. Der er/var en del lokal modstand omkring projektet, men en stor del af lokale borgere har valgt at organisere sig i Nørrekær Enges Venner og dermed sikre en stor lokal forankring og ikke mindst ejerandel i projektet, hvilket byrådet bl.a. lagde vægt på i sin beslutning - faktisk den største lokale ejerandel, på så stort et projekt, i Danmark.

En sidste ting som fylder meget i gadebilledet i Nibe i disse år - er separatkloakering. Det sviner, fylder og generer trafikafviklingen, men først og fremmest så fremtidssikrer det byen mod større regnvandshændelser og skiller desuden spildevandet fra regnvandet. Som tillægsgevinst sikrer det også, at de meget slidte veje, især i den gamle bydel, efterhånden får helt ny belægning. Vi skal dog leve med gravearbejde også ud over denne byrådsperiode - træls - men det bliver godt.

Jeg skrev tidligere i mit indlæg, at vi kan noget særligt i Nibe og i oplandsområdet for den sags skyld. Jeg møder ofte, i mit politiske arbejde, ildsjæle hvis hjerte banker for netop deres lokalområde. Hvis det hjerte fortsat skal banke, så skal vi i byrådet lytte, skabe rammer og afsætte midler til at understøtte de mange gode ideer og projekter. Det gør vi med det budget, som er vedtaget for 2020 og kommende år.

Min dør eller telefon er altid åben for en snak, ligesom man gerne må »forstyrre« mig i Brugsen, Netto, e.a.

Jeg er Nibenit - jeg elsker min by og jeg vil fortsat kæmpe for at Nibe er den største og mest driftige by udenfor StorAalborg - beliggenheden taler for sig selv ved skov og fjord - sidstnævnte er en enorm styrke, som vi skal værne om.

Bedste jule- og nytårshilsner
Hans Henrik Henriksen