Af Allan Norré Pedersen, Formand SF Aalborg

Carsten Christensen (V) og Kristoffer Hjort Storm (DF), begge medlemmer af byrådet i Aalborg Kommune, vil gerne have ekstra hjælp til plejehjemmene, så ældre kan få flere besøg. Intentionen er jeg helt enig i og vi trænger virkelig til en god indsats på området for ældre i kommunen. Især efter at borgerlige partier har haft rådmandsposten af flere omgange de seneste år.

Der, hvor kæden af for mig, er når det kommer til, hvordan det skal gøres i praksis, hvis det står til Venstre og Dansk Folkeparti. Begge partier vil nemlig benytte sig af straksaktivering. Altså skal ledige udføre arbejdet for dagpenge- eller kontanthjælpssatsen. Den er helt gal. Hvis Aalborg Kommune har behov for ekstra arbejdskraft, skal denne arbejdskraft selvfølgelig ansættes på helt almindelige vilkår, hvilket betyder en overenskomstmæssig løn, pension, ordnet arbejdsforhold osv.

Ledige skal ikke bruges som billig arbejdskraft. Det ser vi allerede rigeligt i butikkerne, hvor virksomhedspraktik bruges flittigt for at holde lønomkostningerne nede. Det offentlige, igennem Aalborg Kommune, skal ikke bidrage til dette. Det skaber kun mere arbejdsløshed og gør det svært at finde job som rengøringsassistent i Aalborg Kommune.

Selvfølgelig skal vi sikre at ældre kan få besøg på plejehjemmene. Men det skal altså ikke ske ved at ledige bruges som billig arbejdskraft.