Af: Leo Thysk, Kirstine Jensens Vej 12, Nibe

Glimrende ide og godt tema med at stemme på en lokal kandidat, som kører her i Nibe Avis op til Kommunalvalget den 16. november, da nuværende Aalborg byråd har haft alt for lidt fokus på såvel kommunens større omegnsbyer som landsbyerne og landdistrikterne - og i særlig grad for lidt fokus på byer og områder i de tre tidligere Nibe, Hals og Sejlflod kommuner.

Fornemmer, at det kun meget begrænset er med i borgmesterens tankesæt og med ham mange af byrådsmedlemmerne, at det nu snart er 15 år siden, at Aalborg kommune blev suppleret med tre ret velfungerende og selvstændige kommuner, med både højere og lokalt serviceniveau til borgerne og samtidigt med skatteprocenter, der til den gode side kan matche nuværende i Aalborg kommune.

Langt de fleste tiltag fra byrådet siden kommunalreformen, har i alt for høj grad drejet sig om Aalborg by. Så de på landsplan centralistiske tendenser. der fra Folketinget kørte for fulde gardiner i 00’erne, har også kørt lokalt i den nye Aalborg kommune.

Siden da er der investeret voldsomt i Aalborg by omkring både trafik, kultur og fritid, hvoraf meget omkring gentagne trafikomlægninger og investeringer på havnefronten har medført alt for store omkostninger, som alle kommunens borgerne i sagens natur har bidraget til – og som kan være årsag til, at Aalborg kommune som økonomisk set meget privilegeret stillet kommune f. eks. kører med ringere skoleforhold og ældrepleje end øvrige kommuner i Nordjylland, hvor der slet ikke er tilsvarende skattegrundlag at gøre godt med.

Må i den forbindelse gøre opmærksom at det kun er ca. 54% af kommunens indbyggere, der bor i Aalborg by. Men erkender at nuværende byråd har haft meget held til vedvarende at signalere, at det er langt hovedparten af kommunens indbyggere, der har bopæl i Aalborg by.

Så hvis det forhold skal ændres i næste byrådsperiode, drejer det sig om at få mange af byrådets 31 medlemmer valgt med bopæl i de tre tidligere selvstændige kommuner og fra Aalborgs omegn i øvrigt. Og det sikres bedst ved at stemme personligt på en kandidat, der ikke har bopæl i Aalborg by!