Bus-stoppesteder nedlægges og flyttes.

Vejkrydset Hovvej / Hobrovej sikres bedre.

Rådmand Hans Henrik Henriksen drøfter de kommende ændringer i vejkrydset med skoleleder Ann Raunsbæk, borgmesteren og medlemmer af skolebestyrelsen.

Bus stoppestederne ved Hobrovej/Hovvej – og som her ved Lundevejs udmunding i Hovvej – flyttes ovenfor bakken på Sygehusvej.

På borgermødet i Nibe torsdag kunne rådmand for By og Landskab, lokalvalgte rådmand Hans Henrik Henriksen oplyse, at der nu igen arbejdes med forbedring af vejrkydset Hovvej / Hobrovej i Nibe.

– Der har længe været kritik af vejkrydset, og i denne uge har jeg personligt sammen med skolebestyrelsen i Nibe set på forholdene, og der skal ske nogle ændringer; det er helt sikkert, understregede borgmester Thomas Kastrup-Larsen på borgermødet.

Hans Henrik Henriksen supplerede med, at der gennem længere tid har været foretaget målinger og undersøgelser, og der har været kontakt mellem de relevante vejmyndigheder og Politiet. Og beslutningen er blevet, at Mellemgade forlænges en smule ind i krydset, for at give bedre oversigtsforhold.
Samtidig arbejdes der på at flytte bus-stoppestedet ved Hobrovej/Hovvej til parkeringspladsen ovenfor bakken på Sygehusvej, som så fortsat kan være stoppested for X-busserne, og der kan etableres ordentlige forhold for ventende buspassagerer, parkerede cykler m.v.

Samtidig arbejdes der på at ændre stoppestedet ved Hasselvej / Højvangen til stop for X-busserne i stedet for på Nørregade ved Jacob Petersens Vej.

Hans Henrik Henriksen understregede, at ikke alle ændringer er formelt besluttet, men han ser disse ting som forhold, der bliver ændret i 2017 – jeg kan ikke love, hvordan den endelige plan bliver, men »noget i den retning« vil der være tale om.

Såvel borgmesteren, der også er formand for Nordjyllands Trafikselskab som rådmanden understregede, at busserne gennem Nibe fortsat skal køre ad Hovvej/Sygehusvej, og der bliver ikke tale om at ændre stoppestederne til en Strandgade-løsning.

– Linjeføringen gennem det centrale Nibe er dét, der giver det højeste passagertal, og det er en forpligtelse, kommunen har overfor NT, at busserne kører, hvor der er størst publikum til dem, sluttede han.