På vegne af facebook gruppen »Trafik og parkerings helvede i Nibe by«, skriver Poul Erik Petersen, Lundevej 6, Nibe, dette læserbrev til Nibe Avis:

Nibeborgernes tålmodighed er nu opbrugt…
Nibeborgernes tålmodighed er nu kommet op i det røde felt. Man er godt og grundig træt af de kaotiske trafikforhold der hersker i Nibe. Efter adskillige lappeløsninger har man endnu ikke opnået et brugbart resultat. Trods brug af en masse gode skattekroner til omlægning af trafik og »smukkesering« af Torvet,

og har gjort Hovvej og Anlægsvej til »autostrada« så er en trafiksikker by stadig noget der står på ønskesedlen.

Nibe Udviklingsråd har årsmøde den 19. april, hvor Nibe Handelsforening, Nibe Turistforening, Nibe Erhvervsråd og Nibe Samråd deltager. Desuden vil repræsentanter fra Aalborg Byråd (også HH) deltage. 

Udviklingsrådet og politikerne kan forvente at blive konfronteret med en underskrift indsamling, om de trafikale forhold. Borgerne har i de sidste måneder, kunne skrive sig på en liste med krav om lysregulering af krydset Hovvej/Mellemgade. Initiativgruppen, der har samlet underskrifterne, har tænkt sig at aflevere underskrifterne på mødet.

Det man ønsker med underskriftsamlingen, er en fornyet overvejelse omkring krydset Mellemgade/Hovvej, og forlanger ganske enkelt en lysregulering af krydset. 

Ønsket kommer på baggrund af de mange uheld som også tæller alvorlige ulykker med tilskadekomne trafikanter, samt totalskadet biler.

Oversigts forholdende er så elendige, at man skal langt ud på kørebanen, før man kan se trafikken der kommer ned af Anlægsvej, hvor en høj mur tager udsigten.

På den oprettede Facebook profil ”Trafik og parkerings helvede i Nibe by” - har vrede og utilfredse borgere i længere tid givet deres besyv med, og det sidste års tid gjort opmærksom på de mange trafikale problemer.

Det er ikke kun krydset Hovej/Mellemgade der er i borgernes søgelys, men også andre katastrofale forhold, såsom dårlige skoleveje, manglende fodgængerovergange, og stadig generende høje kanter for enden af Skomagergade samt Nørregades overgang til Parkvej, der er også tale om dårligt placerede færdselsskilte.

Det er jo påfaldende, hvis man tager opstilling ved Torvet, og ser adskillige bilister køre ind over Torvet fra Nørregade, uden at kunne se skiltningen der forbyder indkørsel med motorkøretøj. I modsat fald spøger man lidt med risikoen for en bøde og klip i kørekortet, hvis man gør det med vilje; et klip vil være obligatorisk ved en sådan forseelse.  

Busforholdene i Nibe er en hån imod passagererne
Bussernes færdsel af Hovvej - Anlægsvej er så ringe, at man må tage sig til hovedet. Placeringen af stoppestederne er så risikable -  at det på et eller andet tidspunkt kan føre til ulykker. Stoppestedet på Hovvej, resulterer i at busserne holder på fodgængerfeltet, der skal betjene et stort antal skoleelever som skal op ad Lundevej. Stoppestedet på Anlægsvej, ligger så tæt på krydset Hobrovej, at det afstedkommer mange farlige situationer, når trafikanter fra Hobrovej foretager højresving mod Anlægsvej og pludselig holder i rumpen af en bus.

Buspassagererne har ligeledes de kummerligste forhold ved stoppestederne, de er blevet spist af med et par elendige busskure, hvor der kun kan stå 3 personer, de resterende kan stå i regn og slud udenfor; når vejrguderne er i det humør. Ja, - og hvad med cyklerne, ved det ene stoppested, hvor der i forvejen er meget dårlig plads til cykler, så henviser man til det andet stoppested, hvor det er endnu værre. Der er stativer til en halvsnes cykler, resten ligger spredt ud over arealet - når vinden har haft fat i dem.

Er politikerne tunghøre?
Nibeborgerne havde jo nok forventet et større initiativ fra de politikere – der har fået deres stemmer, og medvirket til at de har en »taburet«. Alle ved – at de selvfølgelig – skal varetage alle kommunens interesser, men forventer nok, at de ikke glemmer deres eget bagland. Så mon ikke det er nu de skal ud af busken; der er jo ikke så længe til der skal være valg. Hvis man har forventninger om at blive på »taburetten«,  er chancen der nu – til at gøre noget for deres by.