I forårets løb vil vigepligten i Nibes mest omtalte vejkryds blive vendt.

Gennem de sidste par år har debatten om Nibes mest omtalte og udskældte vejkryds nået uanede højder, og det er ikke helt slut endnu – skal man tro den melding fra Vejmyndighederne, som netop er tikket ind på redaktionen.

Her fremgår det af et tweet fra underdirektør hos Vejmyndighederne, A K’ett Roet, som tidligere var en højt respekteret chef hos den hollandske trafikstyrelse, at »… den har gennem hele forløbet med omlægning af vejkrydset mellem Hobrovej / Hovvej / Mellemgade været helt gal, og det har simpelthen været nærmest ulovligt at gennemføre de ændringer, som er foregået«.

– Derfor vil vi nu fra Vejmyndighederne rette kontakt til Politiet, som er vej-ansvarlig på stedet og forlange, at vigepligterne vendes, så de er i overensstemmelse med de regler, der gjaldt, før disse blev ændret i 2015.

Vore ønsker om ændringerne forventes respekteret af såvel Politiet og af Aalborg Kommune, og inden udgangen af april forventer vi, vigepligten er blevet rettet i overensstemmelse med de tidligere regler, slutter A k’ett Roet.

»Motorvejen« ad Hovvej gennem Nibe by vil snart være en saga blot, hvis det står til Vejmyndighedernes chef A K’ett Roet.

Fra borgernes og trafikanternes side er der samtidig et ønske om snart at få ro omkring det omdiskuterede vejkryds. Det bekræfter flere kilder, som Nibe Avis har talt med de seneste par dage, efter meldingen fra Vejmyndighederne blev kendt.

På grund af påsken har det ikke været muligt at få en kommentar fra hverken politikere eller kilder i Politiet, men med den indflydelse, Vejmyndighederne normalt har i sådanne sager, er det mest sandsynligt, at vigepligten snart bliver vend til den form, som tidligere gjaldt; altså at man fremover skal holde tilbage, når man kører ad Hovvej, og krydset skæres af hhv. Hobrovej og Mellemgade.

Trafik og parkerings helvede i nibe by.

Omlægningen af vigepligten i krydset Hovvej / Hobrovej / Mellemgade betyder, at man fra omkring maj måned kan køre direkte fra Torvet og Mellemgade af Hobrovej uden at holde tilbage.