Tobias fra 6D og Anders fra 6A på Nibe Skole er begge med i Nibe Skoles miljøråd. Fredag morgen hejste de skolens nye Grønne Miljøflag, hvor de fik assistance af borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

Skolen har arbejdet med Grøn Læseplan i Friluftsrådets miljøundervisnings-program

Nibe Skole modtog fredag i sidste uge Friluftsrådets Grønne Flag som symbol på skolens grønne profil som en del af undervisningen.
Eleverne på Nibe Skole har i løbet af det seneste år arbejdet med en række emner relateret til affaldshåndtering, landbrug, klimaforandringer og udeliv. Undervisningen har bl.a. haft fokus på undersøgelser af nedbrygningstider for forskellige affaldstyper, biodiversiteten i deres omkringliggende natur samt forskellene på konventionelle og økologiske dyrkningsmetoder.
Eleverne har desuden arbejdet med deres grønne læseplan uden for skolens område. Indskolingseleverne har besøgt en konventionel kvægproducent samt en nærliggende skov for at undersøge dyrelivet under bladene, mens 5. årgang har været på Skraldeskolen Renovest for at lære om hensigtsmæssig affaldshåndtering.
Det er det første Grønne Flag som Nibe Skole får tildelt, og Friluftsrådet ser frem til at understøtte skolens miljømæssige og pædagogiske indsats i de kommende skoleår under arbejdet med de næste temaer, således at skolen kan bibeholde Det Grønne Flag, siger Karen Præstegaard Hendriksen, konsulent I Friluftsrådet, der har tildelt Det Grønne Flag til Nibe Skole.