Traditionen tro indbød Bislev FDF og menighedsråd til fastelavnsfest i Bislev. Deltagerne startede med gudstjeneste i kirken, hvor de hørte om Zakæus og at Gud altid kan kende os og holder af os som vi er.
Bagefter var der tøndeslagning for alle aldre i gymnastiksalen og fastelavnsboller og kakao i Aktivitetshuset. Der var et stort fremmøde på godt 100 personer, og det var en fornøjelse at se alle de flotte udklædninger, både blandt børn og voksne, beretter Lisbeth Nørmølle, Bislev FDF.

Kattekonge og Kattekonge blev kåret hos såvel børn som voksne.