Med et halvt års forsinkelse har Bislev Senior klub afholdt generalforsamling.

I beretningen kom formanden Else Svennum ind på de få arrangementer vi p.g.a. corona har haft i klubben det sidste år.

En højskoledag i samarbejde med menighedsrådene i den gamle Nibe kommune. Her holdt  højskoleforstander Mads Rykind-Eriksen, et foredrag : Genforening og befrielse – mærkedage der har sat mærker. Om eftermiddagen var der et musikforedrag v. organist. Anette Kjær, »Alsang under besættelsen«.

Else Svennum fortsatte: Så var der lukket ned helt hen til september hvor vi fik midler fra »Regeringens sommerpakke«  til en dejlig tur til Benny Knudsen, i Broløse. Her så vi hans flotte italienske have, og indenfor i stuehuset de rokokoprægede stuer.

Else Haldrup fortalte om hendes 3 uger på motorcykel gennem USA.

Vi havde besøg af Benedict Kjærgaard, overlæge og forsker på Aalborg sygehus. Benedict Kjærgaard har i sin garage en hjertelungemaskine som han forsker i, - og den kom i brug da kæntrings ulykken skete på Holbæk fjord.

Vi har afviklet den årlige mostedag, med god tilslutning.

Så blev der lukket ned igen, - næsten et helt år.

Herefter var vi enige om, at når der blev lukket op igen skulle medlemmerne have noget for pengene.

Vi startede op igen med en gratis grill aften i august, med stor tilslutning.

I beretningen fortalte Else Svennum at Seniorklubben til foråret har 50 års jubilæum.

Dette har vi tænkt at fejre hen over hele året, alt efter hvad pengene rækker til.

I den forbindelse har vi søgt Melsen Fonden om økonomisk tilskud, og fået en tilbagemelding om at vi er bevilliget 50,000 kr.

Til bestyrelsen var genvalg til Rita Højgaard, Martin Lundgaard og Else Svennum.

I den forbindelse blev Else Svennum hyldet af medlemmerne for en flot ledelse af Bislev Seniorklub gennem de sidste 10 år.