Oldermand i Nibe Kaaglaug Jens Østergaard har sendt Nibe Avis denne fortælling om kaaglaugets tur til Thyborøn på Harboøre Tange.      

For nylig tog medlemmer af Nibe Kaaglaug på en-dags tur vestpå til Thyborøn på Harboøre Tange. I privatbiler over Hanherred og Thy nåede vi færgelejet på Aggersiden, og i Naturstyrelsens Info-huset nød vi den medbragte kaffe.
Efter færgeoverfarten var laugsfolket klokken 11.00 klar til at møde Bjarne Hansen ved den meget omtalte giftdepot ved Høfde 42.
Bjarne Hansen er søn af Aage Hansen – kaldet Rav-Aage, som i mange år kæmpede mod Kemifabrikken Cheminovas forurening af Vesterhavet og Limfjorden. Her kunne deltagerne med forundring høre om, hvordan Cheminova har tilsvinet den danske natur fra 1940-erne og frem til 1992, hvor fabrikken fik etableret et moderne rensningsanlæg.
I 1953 blev Cheminova flyttet fra Måløv til Harboøre Tange. Og i begyndelsen blev giftigt spildevand og fast affald kørt ud i den klitgryde, som blev til det giftige Høfde 42-depot. Bjarne Hansen fortalte, at han i september måned skulle have et møde med den nye miljøminister – Her er håbet, at man endelig vil fjerne det sidst gift i Høfde 42-depotet. Men der ligger stadig meget mere gift på Harboøre Tange.

På det forholdsvis nye Sea War Museum i Thyborøn stiftede Kaaglauget bekendtskab med en anden skyggesider af menneskets aktiviteter, Jyllands-krigen, - søslaget i 1916 ud for Jyllands Vestkyst. 8645 soldater gik tabt og 25 skibe blev sænket under denne blodige træfning.
I forbindelse med krigens gru og brutalitet taler man ofte om forbrydelse mod menneskeheden. Med Cheminovas giftskandale in mente kan også tale om en form for forbrydelse mod naturen.

Så var det en anderledes fredelig oplevelse at besøge Rav-museet på Vesterhavsgade 5 i Thyborøn. Bjarne Hansens far, Rav-Aage, indrettede sit gamle redskabshus derhjemme til ravværksted, da han i begyndelsen af 1980-erne opgav sit fiskeri. Han ville ikke sælge fisk, der ofte var befængt med giftstoffer fra Cheminova.
I dag fører sønnen ravmuseet og værkstedet videre i faderens ånd. På væggene udendørs på det lille museum er der livskloge sentenser – nogle tilhører Rav-Aage: »Man er aldrig en taber, før man giver op«.Rav-Aages livslange kamp mod Cheminovas forurening var en utrolig hård belastning for den lille familie. Aage vandt til sidst, da Cheminova fik et moderne rensningsanlæg.
Med nogle gode, alvorlige og tænksomme oplevelser i den mentale rygsæk drog kaaglaugs-medlemmerne hjemover langs den engang så fiskerige Limfjord.

Jens Østergaard, Valsted
Oldermand