Nibe Kaaglaug har i forbindelse med sit årsmøde – kaldet »Ædegilde« – udnævnt to af de stiftende medlemmer af lauget til æresmedlemmer.

Ved ædegildet tog Oldermand Jens Østergaard ordet og motiverede udnævnelsen af Lars Bro til æresmedlem, og fik overrakt et æresmedlems diplom samt en flaske »kaagsprit«. 

Lars Bro har fra laugets start i 1990 og gennem 30 år været særdeles aktiv og altid parat til at påtage sig alle slags opgaver, og her med sin håndværksmæssige kunnen og færdigheder indenfor arbejde med træ, metal, motorer, el og elektronik har han en stor del af æren for, at laugets havnehus og fartøjer er blevet holdt i forsvarlig stand.  

Dertil kommer, at han som skipper på laugets fartøjer gennem årene har været med til at give laugsmedlemmer gode oplevelser ude på Limfjorden.

Overraskelsen blev så meget desto større, da laugets Kaagskriver Erik Ruberg også motiverede udnævnelsen af Jens Østergaard til æresmedlem med tilhørende overrækkelse af diplom og kaagsprit. 

Jens Østergaard har som Lars Bro været med siden starten i 1990. Det var med afsæt i Jens Østergaards  arbejde med valgholdet »Fjordliv« på Nibe skole, at den rekonstruerede sildekaag blev bygget og Nibe Kaaglaug blev stiftet. Jens’ engagement var fra starten stort og blev endnu større, da han afløste Anders Bang som Oldermand for lauget.

Og det er denne ildsjæl, der med livlig fantasi og dristighed gennem nye aktiviteter har gjort Nibe Kaaglaug kendt i det danske land.

Ædegildets deltagere gav de to æresmedlemmer fortjent bifald.