Filmen om Dræberne fra Nibe blev foreningsbiografens hidtil mest sete film med 3824 solgte billetter. Den tidligere rekord tilhørte filmen »Hvidstengruppen«, som solgte 1750 billetter.

Det var en tilfreds bestyrelsesformand i Kino Nibe, Heidi Gregersen, der for nylig på foreningsbiografens generalforsamling kunne berette om et aktivt og godt biograf- år. Her sagde hun bl.a.:

– I 2016 satte vi et mål om udvikling og spændende tiltag i gang i Kino Nibe: Vi havde to store udfordringer, nemlig en stordrift biograf i Skalborg og en stor slikbutik som nabo, så vi skulle være skarpe for ikke at tabe kunder og drift. 

Alligevel har vi gennemført mange ting i løbet af året, bl.a.: P4 interview i marts om stordrifts biografen i Aalborg/kontra Kino Nibe. Foodmesse med melorm chips. Håndbold arrangement med husomdeling af program. Kortfilm »Jeg er David«. Div. Modeshows, Børnefilmklub. Vedligehold af huset. Arrangering af Frivillig-marked – Og ikke mindst: Dræberne fra Nibe Galla, snigpræmiere og alt der hører til denne succes. Besøgstal for filmen Hvidstensgruppen lå på omkring 1750 hvori mod Dræberne fra Nibe havde et besøgstal på 3824 over 53 forestillinger. 

Det seneste år har Kino Nibe været i radioen flere gange, div. TV kanaler og ikke mindst et hav af aviser, så det er alt i alt været et godt år på landkortet for Kino Nibe.

Fremtiden peger mod jubilæum og renovering
Næste store projekt er planlægning af Kino Nibes 25 års jubilæum som foreningsbiograf i 2019 – der skal en ordentlig omgang renovering på salen, med nye stole, gulvtæpper og lign. Der skal males og pyntes op på bygningen udenfor, understregede Kino-formanden og nævnte nogle af de udfordringer, Kino Nibe står overfor bl.a.: Filmteam skal gennemgå filmprogram og prøve at målrette det til publikum. Bedre samarbejde med Handelsforeningen og de andre frivillige organisationer i byen. Pleje medlemmer og frivillige lidt mere end vi tidligere har gjort. Der er kamera på vej i salen, ikke til overvågning men til arrangementer på skærm, sluttede Kino-formanden.

Genvalg til bestyrelsen
Generalforsamlingens deltagere genvalgte så kasserer Flemming Poulsen og bestyrelsesmedlem Morten Asp samt suppleanterne Pia Madsen og Lene Poulsen.

Afslutningsvis rettede Heidi Gregersen endnu en tak til alle Kino’s frivillige, men hun lade ikke skjul på, at der fremover også bliver brug for mange frivillige hænder. Det gode resultat efter »Dræberne fra Nibe« har krævet en stor indsats, men har samtidig givet en fantastisk opbakning, sluttede Kino-formanden. 

Deltagerne i Kino Nibe's generalforsamling lytter intenst til Heidi Gregersens beretning.