45 år som brandmand og med ægte indlevelse i den særlige korpsånd og det fællesskab, der hersker på Nibe Brandstation – det blev der sat pris på lørdag, da Nibe Brandmandsforening opsøgte tidl. stationsmester, brandmand, vicebrandinspektør m.v. Leo Frederiksen og »lånte ham« et par timer for at udnævne ham til æresmedlem af foreningen.

Leo Frederiksen gik på pension med udgangen af 2014 efter 45 år i tjeneste hos det lokale beredskab – i starten var det slet og ret Nibe Brandvæsen – og ved hans afgang var det Beredskabscenter Aalborgs Station Vest, der blev en del af Nordjyllands Beredskab.

Leo Frederiksen gjorde hele turen med, og det har Nibe Brandmandsforening nu sat sin højeste pris på ved at udnævne ham til æresmedlem af foreningen, der i dag omfatter 16 deltidsansatte brandfolk, som egentlig skulle være 18, men det kniber fortsat med at få besat alle normerede pladser, siger brandmand og holdleder Jan Strand.

Leo Frederiksen blev inden udnævnelsen til æresmedlem behørigt afhentet på bopælen i Vestergade i stationens gamle Opel Blitz, der i dag i renoveret tilstand alene bruges til repræsentative opgaver.

Otte kolleger stod så klar til at tage imod ham på brandstationen i Søndergade, der indtil udgangen af 2014 var Leo’s arbejdsplads. Og det var en noget bevæget tidligere brandmand, der blev modtaget for efterfølgende at skulle afsløre en særlig mindetavle med brandmandsforeningens bomærke og en særlig plade, der vidner om hans indsats gennem 45 år.

Efter en god times tid i hyggeligt samvær med kollegerne i brandmandsforeningen kvitterede Leo Frederiksen med at overbringe en ganske stor mængde rekvisitter i form af gamle protokoller, brandvedtægter, billeder m.v. til brandmandsforeningens omfattende arkiv, der viser, hvordan de lokale brandhelte gennem tiderne har frelst såvel bygninger, som mennesker og dyr fra flammer og anden fare.

Den nævnte hyggestund bragte i øvrigt også »gode historier« frem fra æresmedlemmets 45 år i tjenesten, og det var ikke småting, der kunne berettes om – med tjenestemæssige højdepunkter fra brande i bl.a. Lundby Hede i 1995, på IPA i Nibe i 1989, ved Nibe Caravan Center nytårsaften 2007/08 og i Nibe Erhvervspark i 2013. Også de kammeratlige drillerier med mere muntre episoder blev genopfrisket – episoder, der viser, at korpsånden fortsat er til stede, og at dette sammenhold også er et stærkt bevis på, at opgaverne løses i fællesskab, når det virkelig gælder!