Nibe Varmeværk har en heldig hånd med valg af energikilder og indkøb på det frie marked. 

Varmeberegnings-året hos Nibe Varmeværk er afsluttet, og formand for værkets bestyrelse Benny Rinfeldt oplyser, at varmeprisen for varmeåret 2016 / 2017 bliver nedsat fra A Conto beløbet kr. 325,00 pr. MWh til kr. 245,00 excl. moms. Det betyder, at der er 1956 forbrugere der får penge retur, mens 36 forbrugere skal efterbetale et beløb.

Hvor mange penge de enkelte forbrugere får tilbage (eller skal efterbetale), kan man se på varmeværkets hjemmeside fra onsdag.

Næste års varmepris 2017 / 2018 er budgetteret til uændret kr. 325,00 pr MWh excl. moms.

De faste afgifter er uændrede.

Benny Rinfeldt bemærker, at varmeforbruget for næste varmeår er korrigeret med 12 % efter graddagetallene for et normalår.

Varmeværket anvender naturgas som fyringskilde og som en »sidegevinst« produceres el, som sælges på elmarkedet.

Nibe Varmeværk producerer varme ved hjælp af gasmotorer, som samtidig producerer elektricitet som et bi-produkt. Elektriciteten sælges til elmarkedet. Billedet her er fra den seneste installation af en ny gasmotor i 2016. På billedet ses driftsleder Flemming Nielsen og bestyrelsesformand Benny Rinfeldt (t.h.).