1155 deltagere ved september måneds Stafet For Livet Nibe fik sammen med en lang række initiativer samlet 331.500 kr., som nu tilgår kampen mod Kræft.

– Vi er i styregruppen for Stafet for Livet Nibe ganske overordentlig stolte og faktisk også lidt ydmyge overfor et så flot resultat, som vi alle har frembragt gennem det døgn i september, hvor de 1155 deltagere tilbagelagde en strækning på 16.451 kilometer, fortæller John Borg, formand for styregruppen.

– Der er nu gået nogle uger, og vi har dels samlet regnskabet, som også er godkendt hos Kræftens Bekæmpelse, og der er evalueret hos såvel Styregruppen som hos de mange ansvarlige i forskellige grupperinger, suppplerer John Borg – og han fortsætter:

Det flotte resultat på 331.500 kr. i overskud er fremkommet på et bredt grundlag, men først og fremmest ligger det hos de 1155 tilmeldte deltagere og en overordentlig stor opbakning fra det lokale handels- og erhvervsliv. Endelig har det været muligt at gennemføre med talere, musikere og underholdning – incl. fyrværkeri – som i den gode sags tjeneste stillede op uden honorar. Det er ganske enkelt imponerende, og vi er i styregruppen særdeles stolte over at være en del af det store kollektiv bag Stafet for Livet Nibe.

Peder Bach – kasserer og medlem af styregruppen – betegner ligeledes det økonomiske resultat som enestående; ikke mindst i betragtning af, det er første år, Stafetten gennemføres i Nibe:

Holdene selv samlede 97.900 kr. – meget imponerende af de 28 deltagende hold. Deltagergebyrer for børn og voksne udgør andre 100.500 kr.

Læs hele artiklen i Nibe Avis' trykte udgave: http://www.e-pages.dk/nibeavis/635/4

Næste års Stafet for Livet Nibe gennemføres 8. og 9. september, og inden for kort tid åbnes der for tilmelding.

John Borg: Vi er i styregruppen ganske enkelt imponerede over den meget flotte opbakning fra alle sider!
Lørdag aftens lys-ceremoni var en nærværende oplevelse for deltagerne.