Et fællesskab for Nibe og Vokslev er en realitet med ny sognegård.  

Nibe-Vokslev sognegård er et fælles projekt, der én gang for alle skal samle de praktiske funktioner – såvel  de dagligdags administrative som de mere kulturelle og festlige – for de to sogne med fælles menighedsråd.

Da Nibe Menighedsråd i 1980 tog »Dommergaarden« i brug som »base« med en ny plads til de daglige og praktiske funktioner, var der tale om et stort spring.

Det spring, som det nuværende – og i mellemtiden fælles menighedsråd for de to nabosogne, som gennem århundreder har samarbejdet: Nibe og Vokslev sogne – er om muligt endnu større, idet den nye sognegård med sine moderne faciliteter nu helt og holdent lever op til de krav, der stilles til både en moderne arbejdsplads for omkring en halv snes ansatte og mødefaciliteter m.v. for op mod ca. 150 deltagere når der er flest.

Sognegården er nu reelt taget i brug, men længe har den kommende søndag været fastsat som tidspunktet, hvor den officielle indvielse finder sted. Det sker med en festgudstjeneste i Nibe kirke under ledelse af biskop Henning Toft Bro og efterfølgende festlighed i den nye sognegård.

Læs hele Nibe Avis' artikel om Nibe-Vokslev Sognegård:
Ny sognegård i Nibe indvies søndag

Sognegården ligger ved Tyvedalstien, som ved samme lejlighed er blevet renoveret på strækningen forbi det nye byggeri.
Kirkesanger Torben Fogde Larsen, organist Julian Rasmussen og sognepræst Tine Junker Dalgaard har som kirkens andre ansatte taget den nye sognegård i brug som daglig arbejdsplads.
Biskop Henning Toft Bro forretter festgudstjenesten forud for selve indvielsen af sognegården.