Med mellemrum er der dukket ideer og ønsker op i Nibe med henblik på at skabe et kulturhus. 

Aksel Jensen: Mangeårig restauratør i Skal Pavillonen og i det private nabo til Nibes nu tidligere missionshus fra 1906, har købt bygningen af Indre Mission med henblik på at indrette den til kulturhus i midtbyen.

– Et kulturhus kan naturligvis rumme mange forskellige aspekter, men i dette tilfælde er tanken, at der skal være plads til både egentlige kulturelle arrangementer og private arrangementer af forskellig art, siger Aksel Jensen til Nibe Avis.

Det nu tidligere missionshus rummer dels en stor samlingssal med siddepladser til op mod 80 personer og et mindre lokale med plads til omkring 25. Hertil mindre køkken- og toiletforhold.

Aksel Jensen påpeger, at det er hans plan i første omgang at se, om projektet med et mindre kulturhus er bæredygtigt, og der laves derfor nu kun de mest nødvendige arbejder på huset, som er opført i 1906 og altså bygget efter datidens normer. 

– Nu er æraen for missionshuset endegyldigt forbi, og idet jeg har boet som nabo til huset gennem mange år, synes jeg det kunne være interessant at udnytte det til noget kulturelt, men samtidig som en forlængelse af min virksomhed i Skal Pavillonen, siger han til Nibe Avis.

Om knap to uger starter et ugentligt bankospil i lokalerne med Nibe Brevdueforening som arrangør. Det er mange år siden, Nibe har haft et bankospil, og ifølge arrangørerne er der efterspørgsel.

Men også mindre koncert arrangementer, foredrag og private sammenkomster er der plads til i lokalerne, der fremover vil bære navnet »Kulturhuset«.

Driften af Kulturhuset vil være lidt mere i retning af et forsamlingshus, end vi kender det fra Skal Pavillonen. Det giver mig en fleksibel mulighed og giver god mening i samdrift med Skal Pavillonen, slutter Aksel Jensen.

Aksel Jensen i det tidligere missionshus’ store sal, som med respekt for den oprindelige byggestil fra 1906, ombygges til kulturhus med plads til sammenkomster, foredrag, musik og bankospil m.m.