Netop afdøde Prins Henrik besøgte Nibe i 2002 sammen med Dronning Margrethe. Anledningen var Nibe by's 275 års købstadsjubilæum, som gennem hele kalenderåret blev fejret med forskellige begivenheder.

Ét af højdepunkterne oprandt 2. juli, hvor Hs. Majestær Dronning Margrethe og Hans Kongelige Højhed Prins Henrik aflagde officielt besøg i Nibe – startende på det daværende rådhus – og med efterfølgende besøg på Tinghuset / Nibe Museum, i Nibe Kirke, på virksomhederne Lene Bjerre Design, Digianswer, A/S J. Petersens Beslagfabrik og Nibe Skole. Under besøget overværede Dronningen endvidere afsløringen af skulpturen »Fjordkonen« på Nibe Havn.

Regentparret mødte også talrige Nibeborgere, som i dagens anledning var mødt op på ruterne gennem Nibe. Blandt besøgene var også Prins Henriks entré i Nibe Marineforenings daværende marinestue på daværende Rådhuskroen i Strandgade.

Vi bringer her nogle billedmæssige minder om Prinsens besøg i Nibe, 2. juli 2002.

Prinsen og dronningen mødte på deres vej gennem Nibe de mange borgere, som var mødt frem.
Under besøget i Tinghuset stod Regentparret frem og hilste fra balkonen.
Prins Henrik viste stor interesse for virksomheden og dens produktion under besøget hos A/S J. Petersens Beslagfabrik. Her drøfter han en vareprøve med IPA's Niels Erik Smith.
Prinsen besøgte bl.a. virksomheden Digianswer A/S i Skalhuse. Her får han af virksomhedens direktør Carsten Tilm forklaret integration af Bluetooth teknologi i biler og mobil telefoner.
Efter virksomhedsbesøg ankom Prins Henrik til Nibe Skole, hvor deltagerne spiste frokost. Her modtages Prinsen af daværende skoleinspektør Anders Bang og viceborgmester Tina French Nielsen.
I forbindelse med Prinsens besøg hos Nibe Marineforening spillede Nibe Jagtforenings Jagtblæsere – her anført af Leo Frederiksen og Bjarne Skinnerup.
2018: I dagene fra Prinsens død natten til onsdag flages der på halv stang mange steder – som her ved Nibe Roklub, der hver dag sætter flaget. Prinsen bisættes tirsdag d. 27. februar.