Boligforeningen Enggaarden markerer på lørdag 75-året for oprettelsen af Nibes første boligforening.

Historien om Boligforeningen Enggaarden starter i 1943, midt under 2. Verdenskrig, og der er mangel på mange dagligdags fornødenheder; her iblandt gode og tidssvarende lejeboliger.

En række borgere havde taget initiativ til at undersøge mulighederne for at etablere en boligforening i Nibe, og disse undersøgelser resulterede i, at der blev vist stor interesse. Så der blev indkaldt til et stiftende møde, og der blev her dannet den første bestyrelse, som bestod af formand: politifuldmægtig K. Engby-Larsen, kasserer: forsikringsinspektør Chr. Bech Frandsen, næstformand: ejendomskommissionær Magnus Pedersen samt bestyrelsesmedlemmerne, fyrbøder Otto Nielsen og restauratør Eske Nøhr – samt suppleanterne, sliber Ingvard Nielsen og smed Henry Jensen.

Etagebyggeri gav diskussioner
I Nibe var man ikke vant til etagebyggeri, og det gav naturligt nogle diskussioner, da den første »blok«, der i dag kendes som Nørregade 27-31 blev bygget. Kun tre år senere blev de tre næstfølgende og skråtliggende røde boligblokke i Nørregade bygget. Senere kom der midt i 1960’erne byggerier på daværende Stadionvej ad to omgange, hvorefter der skulle gå nogle år, inden der igen blev bygget nyt.

Nye boligformer blev populære
I 1985 var man igen klar til at bygge, og igen var man med på en moderne byggestil, efter idé fra arkitekt Poul-Lasse Ganges, der siden skulle bistå boligforeningen med en lang række nybyggerier.

23 adresser med moderne og tidssvarende lejeboliger
I dag råder Boligforeningen Enggaarden over 405 lejemål – alle med gode og rummelige beboelser og i ejendomme, som gennem årene er renoveret eftersom det også mærkes, når en bolig har været beboet i op til 75 år. Senest er der gennemført omfattende renoveringer i de to gule boligblokke på Stadionvej i Nibe.

    FAKTA    

Ved 25 års jubilæet i 1968 rådede Boligforeningen Enggaarden over 80 lejligheder. Be-styrelsen bestod på dette tidspunkt af formand, fabriksarbejder Henrik Henriksen, maskin-arbejder Bruno Nielsen, fabriksarbejder Henry Madsen, repræsentant Aksel Larsen og vognmand Kaj Roed.

Ved 60 års jubilæet i 2003 består bestyrelsen af formand Svend Gade og bestyrelses-medlemmerne Torkil Jensen, Frank Christensen, Kay Jensen og Aksel Larsen.

I 75 års jubilæumsåret består bestyrelsen af formand Bjarne Guldberg, næstformand Jør-gen Madsen, Thorkil Jensen, Erik Fog-Poulsen og Kristine Knudsen. 

Ved sin fratræden som formand efter 42 år i bestyrelsen, heraf de 40 år som formand, blev Svend Gade i oktober 2014 udnævnt til æresmedlem af Boligforeningen Enggaarden. Tidligere blev også nu afdøde Henning Nielsen udnævnt til æresmedlem. 

Den daglige drift bestrides af et personale bestående af: Forretningsfører Svend Ander-sen, assistent Henriette Larsen. Den tekniske afdeling fører tilsyn med boligforeningens ejendomme og passer udenoms-arealerne. Leder af afdelingen er Jørn Andersen, og holdet består endvidere af varmemester Karsten Henriksen samt viceværter Ole Olsen og Steen Madsen. 

I jubilæumsåret indledes byggeri af 22 nye lejeboliger ved Koldsmindevej – på en side-vej, der vil blive benævnt: Peder Kolds Vej – og med »Limstien« som forbindelse til Søn-dergade. Senere indledes byggeri af 25 lejeboliger ved Lundevej, i det sydligste Nibe.

75 års jubilæet fejres lørdag d. 22. september med en reception i Skal Pavillonen.

Liste over formænd for Boligforeningen Enggaardens bestyrelse gennem de 25 år:

1943-1946: K. Engby-Larsen

1946-1949: Chr. Bech Frandsen

1949-1950: Jens Tølbøll Pedersen

1950-1954: Ivar Skjødt

1954-1955: Kaj S. Jensen

1955-1958: Otto Nielsen

1958-1964: Frants Poulsen

1964-1970: Henrik Henriksen

1970-1972: Holger Borup Jensen

1972-1974: Henry Madsen

1974-2014: Svend Gade

2014-2015: Marianne Søe

2015-          Bjarne Guldberg

Læs mere om Boligforeningen Enggaarden gennem 75 år: LÆS HER

w10Enggaarden-bestyrelse0448
w9Enggaarden-renovering5707
w7EnggaardenHovvejbyggeudvalg0474
w8Enggaarden-skulptur4860-4732
w6EnggaardenJvnstrm0030
w5EnggaardenPIC00012-23-mill-enggaardenCMYK
w3N0010