Boligforeningen Enggaarden har siden sin start i 1943 haft afgørende indflydelse på boligudviklingen i Nibe området, og har i dag med sine 406 boliger og yderligere 47 boliger på vej, er der sat retning mod fremtiden.

Ca. 80 personer var lørdag mødt i Skal Pavillonen for at markere 75 års dagen for stiftelse af Boligforeningen Enggaarden. Boligforeningens virke startede som tidligere beskrevet i Nibe Avis under 2. verdenskrig og var dengang som nu med til at sikre gode og rummelige lokale boliger.

Bestyrelsesformand Bjarne Guldberg bøds velkommen og opridsede kort fra den historiske og aktuelle side, men han skred hurtigt videre til at beskrive én af receptionens gæster, nemlig Aksel Larsen, som siden 1966 har virket for boligforeningen – i mange år og ad flere omgange som medlem af bestyrelsen, og senest og fortsat som bestyrelsens medvirkende i forbindelse med lejerskifte i foreningens boliger.

Bjarne Guldberg takkede Aksel Larsen for det foreløbigt lange virke, og han kvitterede med at udnævne ham til æresmedlem af Boligforeningen Enggaarden.

Tidligere byrådsmedlem og borgmester Elin Møller tog ved jubilæums receptionen også ordet, og hun lykønskede og anerkendte både som tidligere politiker og som nuværende beboer Boligforeningen Enggardenst store indsats.

Elin Møller bragte nogle erindringer for dagen, og selv om det altid er endt lykkeligt, måtte der af og til nogle hårde forhandlinger til, når der skulle drøftes lejlighedskvoter, og samarbejdet var frugtbart for alle, dengang som nu, sagde hun.

Boligforeningens samlede personale og bestyrelse er her samlet på jubilæumsdagen. Fra venstre: Elev Peter Pilgaard, leder af teknisk afdeling Jørn Andersen, vicevært Steen Madsen, vicevært Ole Olsen, bestyrelsesmedlem Kristine Knudsen, assistent Henriette Larsen, varmemester Karsten Henriksen, næstformand Jørgen Madsen, bestyrelsesmedlem Erik Fog-Poulsen, bestyrelsesmedlem Thorkil Jensen, bestyrelsesformand Bjarne Guldberg og forretningsfører Svend Andersen.