Gennem fire år har Boligforeningen Enggaarden sammen med rådgivere og senere håndværkere, arbejdet på det projekt med 22 lejeboliger, der for tiden opføres ved Koldsmindevej og havnefronten i Nibe.
For nylig blev der holdt rejsegilde.

Boligerne er allerede reserveret til de kommende lejere.

Ved rejsegildet tog Bjarne Gukdbæk, formand for Boligforeningen Enggaardens bestyrelse, ordet, og han glædede sig over, at byggeriet nu er kommet så langt som det er – men selve byggesagen har ikke været den nemmeste i boligforeningens historie, og slet ikke den hurtigste. Til gengæld er projektet, som det nu rejser sig, i vores øjne blevet så meget des mere vellykket, sagde han til de omkring 50 deltagere i form af bestyrelse, rådgivere og håndværkere fra de firmaer, som bygger.

Mange er involveret i dette byggeprojekt, og der er mange at takke: Arkitektfirmaet Krogh Madsen, Aars, der for første gang har været arkitekt – og Kuben Management, som tidligere har ydet bygherrerådgivning.

– Vi har haft god sparring med By- og Landskabsforvaltningen, og vi oplever stor interesse for byggeriet, hvilket peger på, at det planmæssige er i orden. Bjarne Guldbæk takkede endvidere alle udførende håndværkere.

Også rådmand Hans Henrik Henriksen gav byggeriet et par ord med på vejen, hvorefter der blev budt på pølser med tilbehør.

KIMBO’s Mathias Johansen blev genstand for ekstra stor opmærksomhed, idet han ved nedskydningen af den obligatoriske flaske, ramte den i allerførste kast, og ingen andre fik muligheden for at erobre den fyldte flaske, som var præmien. Her modtager Mathias præmien af formand Bjarne Guldberg.

Mere boligbyggeri på vej
Boligforeningen Enggaarden har ud over de 22 boliger ved Koldsmindevej – og en lille ny stikvej navngivet »Peder Kolds Vej« – et byggeri af 25 rækkehuslignende boliger på vej ved Lundevej, på en del af de hidtidige arealer, anvendt af Schæferhundeklubben. Her indledes byggeriet 1. april i år, med planlagt færdiggørelse til sommeren 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den kendte pølsevogn fra Farstrup rykkede ud, og der blev serveret pølser, brød og hotdogs til alle rejsegildets deltagere.