Håndværkere, teknikere, bygherre og gæster til rejsegilde.

Fredag blev der holdt rejsegilde på et af de større offentlige byggerier i nyere tids Nibe, nemlig den gennem planlægningsprocessen meget omdiskuterede nye sognegård i Nibe.

Byggeriet af sognegården blev indledt i vinter og efter en periode, hvor man afventede de bærende betonelementer, er det de seneste knap to måneder gået stærkt med byggeriet.

Provst Jens-Anders Djernes bød velkommen til rejsegildet, der passende blev holdt under åben himmel, men i det rum, hvor en kommende samlingssal er placeret.
Herefter fik arkitekt Søren Tortzen fra C. F. Møllers tegnestue ordet, og han beskrev i korthed den proces samt den del af byggeriet, der indtil nu er gennemført – og han takkede håndværkere samt teknikere i byggeriet for et godt stykke arbejde indtil nu. Dertil forklarede han i detaljer, baggrunden og holdningerne bag byggeriet, som det vil komme til at stå ved færdiggørelsen.

Formand for Nibe-Vokslev Menighedsråd Jesper Have sluttede talerækken med at glæde sig over byggeriet, og han kunne ved samme lejlighed oplyse, at man påregner indflytning af sognegårdens mange funktioner til august, mens en egentlig indvielse er besluttet henlagt til den sidste søndag i kirkeåret.

Hvilket navn skal sognegården bære - ?
Jesper Have lagde i sin tale op til, at byggeriet fremover skal bære et navn, men hvilket - ?
Det vil vi gerne høre nogle forslag til fra borgerne i Nibe og Vokslev sogne, og man er velkommen til at sende disse til menighedsrådet – pr. post, pr. mail eller evt. pr. brevdue. Og alle i menighedsrådet tager gerne imod, understregede han.

Afslutningsvis havde menighedsrådet aftalt med Tina Hartmann fra Farstrup Hallens Cafeteria, at hun havde opstillet sin nye pølsevogn, så alle de ca. 60 håndværkere, gæster m.v. ved rejsegildet kunne få den nærmest obligatoriske pølse, inden man samtidig kunne få lejlighed til at se byggeriet i den form, det indtager nu.

Arkitekt Søren Tortzen forklarede om byggeriet.
Menighedsrådsformand Jesper Have roste håndværkernes indsats og efterlyste et navn til den kommende sognegård.
Sognegården i Nibe er i rejsehøjde.