Se billed-galleriet nederst - efter selve artiklen.

Søndag tog provst Jens-Anders Djernes afsked med Vokslev og Nibe sogne.

Der var stort set fyldt til sidste plads, da der søndag blev holdt afskedsgudstjenester, først i Vokslev Kirke og siden i Nibe Kirke. Efterfølgende havde Nibe-Vokslev Menighedsråd sammen med provstiudvalget i Aalborg Vestre Provsti indbudt til afskedsreception i Nibe-Vokslev Sognegård.

Jens-Anders Djernes forestod selv begge afskedsgudstjenester, der denne dag blev gennemført med musikledsagelse af trompet i begge kirker – og i Nibe Kirke af Nibe Kirkes Kor.

I tilknytning til begge gudstjenester takkede Jens-Anders Djernes menigheden og alle de kontakter og samarbejdspartnere, der havde været gennem de 29 år; som først sognepræst og siden såvel sognepræst som provst. Det gjaldt eksterne samarbejdspartnere uden for kirken, som det gjaldt personale og præstekolleger, menighedsråd i provstiet samt provstiudvalget og biskoppen.

Den efterfølgende reception i sognegården underbyggede, at Jens-Anders Djernes har været en afholdt provst, og mange var de lovprisninger, der blev ham til del, foruden et velvoksent gavebord.

Artiklen opdateres onsdag den 31. oktober.

Biskop Henning Toft Bro roste Jens-Anders Djernes for sin pragmatiske måde at røgte provste-jobbet på – med mildhed, myndighed og menneskelighed.

Ved receptionen var der en længere talerække, som blev indledt af biskop Henning Toft Bro – efterfulgt af formand for Nibe-Vokslev Menighedsråd Jesper Have, sognepræst i Farstrup - Lundby - St. Ajstrup Annelise Skjerning Hejlskov, sognepræst i Svenstrup Anne Sofie Bielefeldt, næstformand i provstiudvalget Albert Fristrup Andersen, tidl. medlem af provstiudvalget Bent Flyvholm, tidl. kordegn Else Grosbøll, Ilse Janke Hansen fra den private vennekreds, Poul Erik Petersen fra Nibe Y's Mens Club (selv kaldte han sig »manden på gulvet«), tidl. skoleinspektør Anders Bang – og afslutningsvis Jens Anders Djernes selv.

Begge lokale kirker var smukt pyntet i efterårsfarver.
FDF'ere stillede i Nibe Kirke op med faner.
DjernesFDF-faner-ind7540
DjernesFDF-faner-ud7557
Djerneskirken-pyntet4066
Djerneskor-og-pianist7543
Djerneskor-og-Torben7547
DjernesNibe-Kirke75321
Djernesprdiker7553
Djernesprdikestol-Vokslev75211
Djernesreception7568
Djernesreception7571