Røde Kors Nibe har holdt sin årlige generalforsamling

Formanden Preben Vestergaard, som blev valgt sidste år, gennemgik årets forløb med aktiviteter og div. beslutninger m.m. På forhånd havde han sidste år ikke meget kendskab til Røde Kors, så han har haft travlt med at udvide sin »Røde Kors horisont« via en række kurser, diverse møder i Nordjylland og på landsplan. Han gav udtryk for, at de sædvanlige Røde Kors opgaver heldigvis blev varetaget af dygtige aktivitetsledere og frivillige. Udviklingen af Røde Kors Butikker er en af de vigtigste kilder til at indsamle midler til Røde Kors’ arbejde, og det kræver visioner og større butikker i fremtiden. 

Landsindsamlingen i oktober var en udfordring. Der er mange indsamlinger fra mange organisationer. Det kneb med at skaffe indsamlere, og ikke alle ruter blev dækket. Trods det blev der indsamlet ca. 42.000 kr. 

Overskuddet fra Butikken.
34% af overskuddet går til Hovedkontoret, og ellers skal pengene først og fremmest bruges lokalt, har bestyrelsen vedtaget. Det er vigtigt, at vi er synlige i nærområdet. Vi støtter bl.a. med betaling af Sommerlejrophold for børn med særlige behov. 19 familier fik julehjælp. Flotte julekasser med varer for ca. 800 kr. 

Formanden sluttede af med at takke de mange frivillige for deres store arbejde i 2018 og bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde. 

Butiksleder Jack Jensen overtog hvervet som leder af butikken efter Lennart Olsson. - »Hvis man vii gøre en hurtig karriere, skal man bare melde sig ind i Røde Kors. Efter 20 dage som medlem af Røde Kors, kan man blive næstformand i en lokalbestyrelse, og få måneder senere også blive butiksleder«. 

Besøgstjenesten ved Grethe Linderup Vestergaard
Status er 30 besøgsforhold, heraf 6 inden for Integrations-området. Der er ingen ventende besøgs-modtagere. 

Aktiviteter: De 4 årstider blev efter fælles beslutning afsluttet med foråret 2018. – Spis sammen Aften – fælles arrangement med Kræftens Bekæmpelse, Solsidens venner, Ældre Sagen og Y’s Mens Klubben i Multisalen med god tilslutning. Sommerudflugt i Nibe omegn for 20 personer,  Sommerlejr for lntegrationsfamilier i Fasanhuset i Fårup for 4 voksne og 7 børn. 4 frivillige fra Besøgstjenesten deltog. Åben Cafe for besøgsvenner i Kino Nibe hvor der udveksles erfaringer og gode ideer. Julehygge for Besøgsvenner og Besøgsmotagere pa Solsidecenteret, hvor Herdis Birkkjær står for diverse kager til kaffen. Edith og drengene underholder, og der sluttes af med Bankospil. 

Nørklerne ved Jytte og Jens Brix.
Tilfredsheden er i top hos Nørklerne. Ca. 50 aktive darner leverer tøj til Pralebordet, og Jytte har svært ved at få armene ned. 20-25 damer mødes tirsdag eftermiddag til hyggeligt socialt samvær. Der drikkes kaffe som Jens bager kage til, og der snakkes »lidt mere« end der strikkes, siger Jens. De damer, der ikke selv kan komme til tirsdagsmøde, får besøg af Jytte og Jens. Så bliver der byttet garn og færdigt arbejde. Garn bliver doneret fra nær og fjern, og Jytte holder øje med annoncer om garn på tilbud. 

I Farstrup er der også Nørklere, der mødes og hygger sig med nørkletøj og kaffe.

Inge Barrett gennemgik det reviderede regnskab, som blev omdelt til Generalforsamlingens deltagere. 

Jytte Brix fortalte på mødet om Nørklernes formidable indsats.

Butikken skal flytte
Formand Preben Vestergaard: Som nævnt i beretningen, har vi haft fokus på hvordan vi kan udvikle vores omsætning. Det kræver mere plads. - Butiksleder Kirsten fra Arden har været inviteret til måde med de frivillige fra Butikken. I Arden har man haft stor succes med at flytte i større lokaler. 1 længere tid har Preben været på jagt efter større og egnede lokaler, og skæbnen ville, at der for få dage siden viste sig en mulighed, som var for god at sige nej til. Man kunne ønske sig, at der havde været lidt mere betænkningstid, men det var nu vi skulle beslutte os. Vi overtager lejemålet d. 1. april . Målet er, at vi i starten af juni kan flytte ind i de nye lokaler. Her far vi 300 kvm. at råde over. Ca. det 4-dobbelte af hvad vi har i dag.

Karin Kristensen blev valgt som kasserer for 2 år. Grethe Vestergaard blev valgt som sekretær. Jens Brix blev genvalgt som bestyrelsesmedlem i 2 år. Bitten Prause Fiege blev valgt som bestyrelsesmed-lem for 1 år.  Stokholm blev valgt som suppleant for 1 år. Revisor Claus Skoda blev genvalgt.

Både Kassereren Inge Barrett Jensen og sekretæren Grethe Laursen har valgt at steppe i bestyrelsen, og de modtog både en flot buket blomster og en 5 års nål for »lang og tro tjeneste«. De har begge to været med siden 2011. Gitte Binder stopper som suppleant.

Bestyrelsens afgående sekretær Grethe Laursen fik blomster og en 5 års nål for sit frivillige arbejde af formand Preben Vestergaard.