100 års fodboldhistorie på 180 sider 

Nibe Boldklub udgiver i denne uge sin længe ventede jubilæumsbog – en bog, som afdækker sider af klubben, der ikke tidligere har nydt opmærksomhed. Hertil en meget stor mængde gensyn med fællesskab og sammenhold gennem generationer.

Når man skal beskrive 100 års fodboldhistorie på »kun« 180 sider, skal man være skarp til at rekognoscere blandt store mængder materiale, interviews

og overleveringer, og til dette arbejde blev der allerede for ca. fem år siden nedsat et særligt udvalg, som har haft blik for at finde de spændende vinkler – her iblandt »blinde vinkler«, dvs. historier, som har været ukendte for de fleste, og de mange vinkler er suppleret med anekdoter, billeder og fortællinger fra højdepunkter gennem de 100 år, og med fremdragelse af enkelte personer, som fra tid til anden har haft stor betydning for klubben – såvel indadtil som udadtil.

Udvalget, som i den anledning har brugt hundredvis af timer er: Thorkild Pedersen, Hans Thorup, Kaj Erik Larsen, Kurt Jensen og Knud Tobiasen. Sammen med Claus Gamborg, der er bogens redaktør og René Nielsen, der har forestået det grafiske layout og udformning, er der blevet de nævnte 180 siders klubhistorie, som nu foreligger i form af en bog, der i sig selv skriver historie.

Læs hele Nibe Avis' artikel om 100 års jubilæums bogen.