Bestyrelsen for »Bevaringsfonden«, der årligt præmierer renoverede og istandsatte lokale huse og miljøer, har i år valgt at præmiere et hus, hvis ejere på forbilledlig vis har renoveret og efter en årrække fortsat passer og vedligeholder huset.

Fondens formand Evan Christensen lagde i sin tale ved præmieringen ikke skjul på, at ejerne har lagt et stort engagement i huset, og han sagde bl.a.:

– Dette hus, der tidligere har rummet Søstrene Winthers hattebutik og systue og nu er hjem for Kirsten og Erik Adelsen, der købte huset i 2002. Det er et fint eksempel på et typisk Nibe byhus, som der skal værnes om. 

Det har de nuværende ejere med pietet og passion sørget for - og det er forbilledligt at følge korrespondancen med bygningsmyndighedeme med henblik på at udføre al vedligeholdelses- og renoveringsarbejde pa den rigtigste måde og i henhold til anbefalingerne i bevaringslokalplanen. 

Bygningen er fra 1872 og er et vigtigt og velplaceret eksempel på Nibes hyggelige byhuse. 

Der har tidligere været forkerte tiltag med husets materialer og udseende, men de nuværende ejere har i høj grad evnet at bringe huset tilbage til dets oprindelige udseende og betydning for den centrale og markante placering mellem Tyvedalstien og St. Algade. Det er »Fonden til bevaring af værdi- fulde bygninger og miljøer i Nibe og omegn« en stor og oprigtighed glæde at anbefale præmiering til ejerne og af huset til årets pris.

Kært barn har mange navne!

»Søstrene Winthers hattebutik«, »Søstrene Winthers Modesalon«, »Dukkehuset«, »Det sekskantede hus« – eller fra Jørgen Hagsholms bog: »Huset jeg boede i«.

Store Algade ligger så markant i gadebilledet, at det uvægerligt bliver observeret og får et kaldenavn. Huset er opført i 1872 for buntmager Petersen og blev gennem det meste af 1900 tallet beboet af Anna og Benedicte Winther.

 


Fonden til bevaring af værdifulde bygninger og miljøer i Nibe og omegn har netop præmieret ejendommen Store Algade 14 med titlen »Årets Hus i Nibe 2020«. Blandt præmisserne for at opnå titlen er, at  selve bygningen skal fremstå med vingetegl, sprossede vinduer og tagrender samt nedløb i zink.

wArets-Hus-20206
wArets-Hus-20204
wArets-Hus-20207735
wArets-Hus-20207
wArets-Hus-2020neger7749
wArets-Hus-2020gasen7756
wArets-Hus-20203
wArets-Hus-20207743