Ny vestlig fjordforbindelse medfører vækst, flere arbejdspladser, produktion og større bosætning.

– Kom bare tættere på med en 3. Limfjordsforbindelse: Nibe Erhvervsråd appellerer til Folketinget om at tage den vigtige beslutning, der er af vital betydning for udviklingen både nord og syd for Limfjorden.

Flaskehalse på vejene, kødannelser og trængsel betyder nemlig øgede omkostninger for virksomhederne og en større miljøbelastning. Desuden vil overbelastede veje medføre større risiko for trafikuheld.

- Transporttid betyder ufatteligt meget for virksomhedernes omkostninger og konkurrenceevne. Tid er penge, og kortere tid på vejen betyder også en lavere miljøbelastning.  Det mener vi også er en væsentlig pointe, mener Gert Kristensen, formand for Nibe Erhvervsråd.

Den nye VVM-redegørelse lægger op til at forbindelsen flyttes 200 meter vestpå.

– Flytningen af vejen er en detalje, der heldigvis kan afhjælpe nogle støjgener i de nærliggende boligområder, understreger Gert Kristensen.

– Det vigtigste er, at den vestlige forbindelse kommer, og det skal ske hurtigst muligt, siger Gert Kristensen, der repræsenterer en stor del af erhvervslivet i den vestligste del af Aalborg Kommune. 

– En ny 3. Limfjordsforbindelse er vejen til vækst og udvikling. Bare at lade stå til kan medføre stagnation og store frustrationer for det nordjyske erhvervsliv – som alle i området er afhængige af. Uanset om de arbejder i det private erhvervsliv eller andre steder.

Gert Kristensen, formand for Nibe Erhvervsråd: En vestlig Limfjordsforbindelse betyder større  beskæftigelse i den vestlige Aalborg kommune – i Vesthimmerland samt Jammerbugt kommuner.

Den eksisterende tunnel og Limfjordsbroen er allerede overbelastede, og vejene gennem den sydlige del af Aalborg – Skalborg og Svenstrup – er ved sande til i biler, lastbiler og andre trafikanter. En ny motorvejsforbindelse over Egholm vil medvirke til at få separeret de lette, sårbare trafikanter, cyklister og gående, fra den tunge godstrafik. Det giver en mere sikker og mindre stressende afvikling af trafikken.      

- Kø på vejene er spild af ressourcer – og synd for miljøet. Og trafikulykker er tragiske, når man nu kan mindske risikoen for at de opstår.

En ny vestlig forbindelse vil bringe hele den vestlige del af Aalborg kommune meget tættere på Aalborg Lufthavn – og ikke mindst store dele af Vendsyssel og Thy. 

Det vil skabe bedre rammebetingelser samt yderligere vækst i bosætning og erhvervsliv i den vestlige del af Aalborg kommune – en udvikling, som allerede længe har været i gang.

Nibe Erhvervsråd, der repræsenterer godt og vel 100 store som små erhvervsvirksomheder i den vestlige del af Aalborg Kommune, appellerer derfor til Folketinget om snarest at vedtage og afsætte statsmidler til en ny vestlig 3. Limfjordsforbindelse. 

Det giver også mulighed for en spredning af virksomhederne i området – det betyder større  beskæftigelse i vestlige Aalborg kommune – i Vesthimmerland samt Jammerbugt kommuner. 

Forbindelsen vil give en nemmere og hurtigere adgang til og fra Vendsyssel og havnene i Hanstholm og Hirtshals. 

- Spar penge – spar tid – sæt turbo på udviklingen – opnå større sikkerhed og bedre udnyttelse af ressourcerne – også til gavn for miljøet og klimapåvirkningen, lyder det fra erhvervsrådsformand Gert Kristensen.