Lørdag var en mærkedag for alle med interesse for aktiviteterne i Nibe Idræts- og KulturCenter.

Med godt et års forsinkelse kunne bestyrelsen for den selvejende institution nemlig byde officielt velkommen til Morten Dahl Johansen som ny centerleder og til Søren Olsen og Thomas Kristiansen som nye forpagtere af cafeteria- og catering faciliteterne.

Et stort antal repræsentanter for de mange brugere – i hovedtræk foreningerne – var mødt op for at byde velkommen, og de blev efter en velkomst af centerlederen underholdt af det unge band »Foyé«, som gennem genstarts-receptionen leverede hyggeligt og lette boomer jazz-toner.

På vegne af bestyrelsen i Nibe Idræts- & KulturCenter og i formand Ole Kuhrs forfald, tog næstformand Jens Askehave ordet og fortalte om baggrunden for den nye struktur i centrets daglige drift, som egentlig blev indført for et år siden med den nye centerleders og de nye forpagteres tiltræden. Den nye struktur og medarbejdernes tiltræden blev som bekendt udsat på grund af Corona situationen, men i dag er det så en festdag, hvor vi også fejrer, vi har åbnet del hele igen.

Læs mere om genstarts-receptionen i den kommende uges trykte udgave af Nibe Avis.