Den lokalvalgte rådmand og byrådsmedlem for Socialdemokratiet siden 2006 Hans Henrik Henriksen har meddelt sin lokale partiforening i Nibe og sit partis gruppe i Aalborg Byråd, at han mod forventning ikke genopstiller til byrådsvalget den 16. november.

Hans Henrik Henriksen ønsker ikke at uddybe sin beslutning, men til Nibe Avis siger han, at det er en beslutning, som kommer efter lang tids overvejelser. Det har ikke været en let beslutning, men hensynet til min familie og mig selv har været den afgørende faktor, slutter han.

Hans Henrik Henriksen besluttede at gå ind i politik og opstille for Socialdemokratiet, efter han i starten af »nullerne« havde været bannerfører for en bevægelse, der ville forhindre byggeri på det område, der i dag udgøres af Høje Nibe.

Ved byrådsvalget i 2005 blev han valgt til det første byråd i den nye kommune, som også indbefattede den tidligere Nibe Kommune. Det første år blev dette byråd betegnet »Sammenlægningsudvalget«.

Efter en periode som menigt byrådsmedlem, blev han valg til formand for den socialdemokratiske byrådsgruppe, og i en periode under tidligere borgmester Henning G. Jensens sygdom fungerede han som rådmand i »Sundhed og Bæredygtig udvikling«.

Efter byrådsvalget i 2013 blev Hans Henrik Henriksen valgt til rådmand for By og Landskab – en post, han har haft siden, og som han beholder året ud, når den nuværende valgperiode slutter.