Historien er vore rødder – det er måske lidt af en sproglig floskel. 

I St. Ajstrup tager man det imidlertid helt alvorligt, for der ligger en spændende historie bag det, vi dag kender som Køkken- og Hvidevarebrugsen St. Ajstrup. Og brugsforeningen bag koncernen kan i dag fredag den 4. oktober fejre 70 års jubilæum.

– Vi tager faktisk vor historie så alvorlig, at vi netop har bearbejdet butikkens historie endnu en gang, forklarer direktør Claus Nielsen, der selv er ganske imponeret over den udvikling, som ligger bag koncernen, vi i dag kender som Køkken- og Hvidevarebrugsen og den lokale brugs med dagligvarer:

Sådan tog St. Ajstrup Brugs sig ud, da Thorkild Christensen i 1971 tiltrådte som uddeler.

Resultatet er blevet en stor ane-tavle, hvor man kan følge historien fra 1845, hvor der lå en skole på stedet. Fra 1914 til 1930 drives der en »høkerbutik« på adressen, og denne bliver i 1930 omdannet til en rigtig købmandsbutik.

Derefter tager historien mere og mere form mod det, vi kender i dag, og fra 1949 omdannes købmandsforretningen til en brugs med Marinus Madsen, Chr. Rod, Marinus Sondrup og Niels Nielsen som initiativtagere.

Af det gamle skøde fremgår det, at: ... St. Ajstrup Brugsforening overtager grund under udstykning samt alt privat løsøre – herunder lysekroner i privat lejlighed, kaffemølle, pengekasse mv.