Jubel over hele linjen over 2016-udgaven af Nibe Festival.

De seneste år har rækken af lovord på Nibe Festivals årlige generalforsamling været stadigt stigende i styrke, i takt med, at festivalen har udviklet sig både i fysisk omfang, musikalsk omfang og økonomisk. Så der skulle ganske store ord til, da bestyrelsesformand Thomas Larsen på dette års generalforsamling skulle gøre rede for forløbet og resultatet af seneste Nibe Festival, 2016:

Den bedste festival til dato – med det flotteste regnskab nogensinde
Thomas Larsen tøvede således ikke med at tage de helt store ord i sin mund, og ovenstående ordvalg var overskriften på en lovprisning af hele arrangementet, forberedelser og afvikling – og ikke mindst både ledelse og de ca. 4000 frivillige, som bærer hele festivalkonceptet: – Uden jer frivillige ville det jo være ganske umuligt at gennemføre Nibe Festival i det omfang, festivalen har i dag, men resultatet med total-succes og økonomisk rekord på 29,5 mio. kroners omsætning, hvilket er en forbedring på ca. 4 mio. kr. taler sit tydelige sprog, sagde festivalformanden.
Også udlodningen af andel i overskuddet til de medvirkende foreninger m.v. slog rekord, og kort efter nytår i år blev der udloddet knap 1,4 mio. kr. til det lokale kultur- og foreningsliv.

Øgede omkostninger – øget omsætning
Festivalens ledelse har til stadighed fokus på såvel top- som bundlinje, og status efter festivalåret 2016 er nu, at vi har sikret en god vækst, fine udlodninger, penge til udvikling samt ikke mindst at have konsolideret med en buffer-økonomi, så der er penge til at imødegå evt. svære år, der måtte komme.

Ny identitet – nye tiltag
Thomas Larsen omtalte Nibe Festivals nye identitet med et nyt LOGO, en ny, moderne hjemmeside og en retning, der både sigter mod fremtiden, men samtidig ikke glemmer festivalens rødder.
Af nye tiltag nævnte Thomas Larsen en ny og større scene på Hestepladsen, en ny scene på »Blå«, ændring af baren »Svinestien« til »Club 85« konceptbar, ændring af baren »The Rock« til »Moonshiners«, ændring på campingområderne samt en ny sushi-bar.

Volbeat – en fantastisk oplevelse
At Nibe Festival i 2016 kunne præsentere det danske verdensband Volbeat viser, at festivalen lejlighedsvis bevæger sig helt op i øverste lag af danske festivaler. Koncerten med Volbeat var kulminationen på mange års målrettet arbejde, og det blev en kæmpe succes, som nu måske bliver tangeret med offentliggørelsen af den kommende koncert med Bryan Adams.

Tak til alle
Thomas Larsen sluttede sin beretning med at takke alle lokale, festivalledelsen samt medarbejderne og i øvrigt alle med et hjerte for Nibe Festival, for en storslået indsats. Det gælder Nibes indbyggere, naboer, medhjælpere, samarbejdspartnerne, sponsorer og ikke mindst de mange tusinde gæster for, at Nibe 2016 blev endnu en fantastisk afvikler festival.

Økonomien godkendt
De fremmødte medlemmer af Nibe Festival godkendte det udarbejdede regnskab, som foruden en omsætning på 29.5 mio kr. viste fire barer med en omsætning på én mio. kr. eller mere, billetsalg på 12,4 mio. kr., et musikbudget på 10,4 mio. kr. – heraf de 8,6 mio. kr. dirkete til musikken, mens Koda, lys & lys, transport m.v. udgør forskellen. Udlodning til det lokale kultur- og foreningsliv er som tidligere nævnt knap 1,4 mio. kr.

Genvalg
Til bestyrelsen genvalgtes herefter Kasper Svendsen, Peder Bach og Thomas Larsen. Sammen med Birgitte Guldberg, Ole Skau Jensen, Henning Rolf Christensen og Troels Severinsen udgør de den samlede festivalbestyrelse. Karin Lauritsen og Frank Larsen genvalgtes som suppleanter.

 

Foto: Mikkel Werenberg