Der var fuldt hus hos Folkekirken på Nibe Festival. Anledningen var naturligvis, at Folkekirkens mangeårige tradition med at være til stede på festivalen, atter i år er en realitet. Men også, at der er et behov for – dels fordybelse, dels blot »at få lidt ro midt i larmen«, men også, hvis man lige skal »samles op, rent mentalt«.

Torsdag formiddag fik Kirketeltet så et ekstraordinært besøg, idet Biskoppen over Aalborg Stift, Thomas Reinholdt Rasmussen kiggede forbi og fik – dels en dialog med de lokale repræsentanter for folkekirken i Nibe og omegn – men i den grad også med et udvalg af festivalgæster, som – mere eller mindre tilfældigt – var til stede i kirkens telt, denne torsdag formiddag.

Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen gik i dialog med nogle af de unge, som besøgte Folkekirkens telt. Foto: Carl Johan Jensen / Nibe Festival.

Ifølge provst Anna Døssing Gunnertoft, var biskoppen imponeret over både det setup, som Kirketeltet er, men også det nærvær, som mange af de unge, der besøgte Folkekirkens telt, viste.

Kirketeltet er festivalen igennem bemandet med dels nogle af kirkens ansatte / præster samt en række frivillige.