Uddrag fra Nibe Jagtforenings generalforsamling

Overordnet ønsker Nibe Jagtforening en smidig og fleksibel sammensætning af bestyrelse og udvalg, som er i tråd med foreningens AKTIV MEDLEM strategi; altså tiltag i retning af at få Nibe Jagtforening tættere på medlemmerne – og flest mulige om at løse de mange opgaver, der naturligt er i en så stor og aktiv i forening.

Næstformand Allan Sørensen begrundede på den nyligt afholdte generalforsamling udnævnelsen af årets »Aktiv Medlem« i Nibe Jagtforening 2017. Valget faldt på foreningens mangeårige og særdeles trofaste medlem Kurt Jensen, der kunne glæde sige over at modtage det ærefulde prædikat.

Årets »Aktiv Medlem« i Nibe Jagtforening, er en titel, som man ikke kan træne sig til, tilfalder et medlem, som i årets løb har udvist en ekstraordinær foreningsånd og som kommer med nye initiativer og udviser en positiv indstilling og har god indflydelse på andre.

– Kurt har været aktiv i foreningen gennem rigtig mange år, især aktiv medhjælper som fungerende riffel – og flugtskydningsinstruktør. Du tager meget gerne nye skytter og jægere under dine vinger og bruger rigtig mange timer på at videregive din kæmpestore erfaring indenfor især skydning. Du står ofte for foreningens aktiv; Feltskydning – og arrangerer skydning og kurser, sidste år i riffel teori, lød ordene fra næstformanden.

 Generalforsamling anerkendte udnævnelsen af Kurt, bekræftet af kæmpestor applaus fra generalforsamlingen! Kurt Jensen får nu får sit navn i sølv på pladen; ”Årets Aktiv Medlem i Nibe Jagtforening”.

Læs mere fra Nibe Jagtforenings generalforsamling i denne uges trykte udgave af Nibe Avis.