På den nyligt afholdte generalforsamling i Nibe og Omegns Jagtforening kunne foreningens formand Peter Knudsen i sin årsberetning konstatere, at der det seneste år er kommet 17 nye medlemmer til.

Peter Knudsen refererede indledningsvis til en række eksterne møder, bl.a. Jægerrådsmødet i Aalborg i januar:

– Overordnet er Aalborg Kommune generelt imod al jagt på kommunens jorder – kun Hals og Vester og Øster Jagtforening har (meget lidt) kommune jagt – og dette på grund af historiske aftaler. Nibe Jagtforening havde i tidligere Nibe kommune meget fin jagt, som kunne stilles til rådighed for foreningens mange medlemmer. Formanden og bestyrelsen lovede, at kæmpe for, at denne jagt blev genetableret.

Han oplyste endvidere om medlemssituationen: – Vi er i øjeblikket 253 medlemmer i Nibe og Omegns Jagtforening, og har i 2017 fået 17 nye medlemmer. Tilgangen skyldes i særdeleshed, at vi har investeret i mere jagt til foreningens medlemmer.

Overordnet i Danmarks Jægerforbund er der et rigtig stort problem, som nævnt – ældre medlemmer, og ikke mange nye kommer til. Der er ca. 177.000, som  indløser jagttegn, men kun 91.000 medlemmer i DJ, svarende til 51%. Dette arbejde i DJ er altoverskyggende, for med færre medlemmer, er der også færre, der står bag jagtens sag i Vildforvaltningsrådet under Miljøministeriet. 

Årets Aktiv Medlem
Næstformand Allan Sørensen begrundede udnævnelsen af årets »Aktiv Medlem« i Nibe Jagtforening 2017. Valget faldt på foreningens mangeårige og særdeles trofaste medlem Kurt Jensen, der kunne glæde sige over at modtage det ærefulde prædikat.
– Kurt har været aktiv i foreningen gennem rigtig mange år, især aktiv medhjælper som fungerende riffel – og flugtskydningsinstruktør. Du tager meget gerne nye skytter og jægere under dine vinger og bruger rigtig mange timer på at videregive din kæmpestore erfaring indenfor især skydning. Du står ofte for foreningens aktiv; Feltskydning – og arrangerer skydning og kurser, sidste år i riffel teori, lød ordene fra Allan Sørensen.

Udvalgene havde ordet
Mads Ditlev berettede om hundetræning: Foreningens nuværende 2 hundetrænere; Niels Sørensen og Henning Mathisen, har ønsket at stoppe, efter mange år på posten. Derfor står foreningen nu med en ny udfordring om varetagelse af denne væsentlige aktivitet. Der mangler pt. uddannede instruktører, men der er nogle medlemmer der allerede har vist interesse for at starte op med den uddannelse i DJ-regi.

Til hundetræningssæsonen for 2018, der starter op om kort tid, er det tanken, at man hjælper hinanden med træningen. Foreningen stiller apporteringsvildt og træningsfaciliteter til rådighed, sagde Mads Ditlev.

Fra Flugtskydningsudvalget berettede Henrik Holm Jensen om en særdeles succesrig forgangen sæson for foreningens dygtige skytter. Ifølge formanden for flugtskydningsudvalget vinder de stort set alle konkurrencer som de stiller op til.

Den altoverskyggende præstation i 2017 var naturligvis; DM GULD ved forbundsmesterskabet til Nibe Oldboys og Carl Anders Høghs fantastiske 40-40 – og med omskydning i finale feltet.

Henrik kunne også fortælle, at Nibe Jagtforening er blevet tildelt anerkendelsen, at skulle afholde DJ’s kredsskydning i 2018. Her kommer der mindst 80 skytter, og der skal bruges mange hjælpere til denne vigtige kvalifikationsskydning.

 Foreningens jagthornsblæsere har taget to store arrangementer til sig; kredsen manglede en arrangør til duelighedsprøven for 2018, samt afholdelse af det helt store stævne, nemlig DJ forbundsmesterskab (FM) i 2019. Det kan Nibe Jagtforening være meget stolte af!

Æresbevisninger
Foreningens æresmedlem, fhv. smedemester Otto Larsen fik overrakt Danmarks Jægerforbunds fornemme 60 års jubilæumstegn.

Vagn Andersen modtog Danmarks Jægerforbunds 50 års jubilæumstegn.

Følgende 3 medlemmer fik overrakt 40 års jubilæumstegn; Thomas A. W. Hansen, Fritz Toft og Steen Christensen

Følgende 5 medlemmer fik overrakt 25 års jubilæums- tegn; Niels Quist-Jensen, Niels Knudsen, Niels Peter Bisgård, Søren Christensen og Henrik Andersen. 

Genvalg til bestyrelsen
Der var på mødet genvalg til formand Peter Knudsen for en 2-årig periode, ligesom Allan Sørensen, Mads Ditlev og Søren Steffensen blev genvalg til bestyrelsen. Som suppleanter valgtes Juul Kristensen og Jesper Therkildsen.

Foreningens æresmedlem, fhv. smedemester Otto Larsen fik overrakt Danmarks Jægerforbunds fornemme 60 års jubilæumstegn.