Af: Jørgen Pedersen byrådskandidat Venstre (V)

Aalborg Kommune er en stor kommune som for den enkelte borger eller virksomhed kan synes uoverskuelig at henvende sig til. Sådan skal det ikke være, det kan løses ved at kommunen udvirker en ny og bedre service-orienteret måde at modtage henvendelser på.

Mindre kommuner har fordelen af at være overskuelig og entydig i deres administration, Aalborg består af mange ”rådhuse” og mange borgmestre (rådmænd), alligevel mener jeg vi kan gøre det nemmere og mere overskuelig at henvende sig.

Der skal etablere et korps af medarbejder- koordinatorer i kommunen som modtager borger-virksomheds-henvendelser. Med `en entydig indgang til kommunen vil alle borgere og virksomheder få lettere adgang med sin sag. Tilmed kan der ske en hurtigere behandling, hvor den medarbejder der modtager henvendelsen skal følge sagsforløbet uanset forvaltningsområde og ”rådhus- tilhørsforhold”. Vedkommende medarbejder skal være ambassadør i sagsforløbet for virksomheden/borgeren. Medarbejderen skal anvise muligheder frem for begrænsninger og ikke bindes af millimeterdemokrati.

Hermed kan vi også nemmere give frihed for den enkelte til individuelle løsninger. Borger-service skal være at anvise muligheder frem for begrænsninger, afskaf millimeterdemokrati, færre kommunale regler. Fokus på kerneydelse frem for registrering, vis tillid og kræv ansvar. Vi skal have en smidigere sagsgang og med mindre offentlig lokal regelstyring.