Af: Evald Lange Rise, Kandidat til Aalborg Byråd (S), Nibevej 485, St. Restrup

Jeg vil gerne sige tak til Thomas Pedersen, Teglageren 59, Nibe for sidste uges læserbrev under overskriften »Busserne i Nibe«. Jeg er meget enig i de perspektiver, der fremføres, og vil jeg vil gerne arbejde for initiativet. Det må kunne lade sig gøre, at få bussene til at køre via de store veje i de nye boligområder i Nibe, så man som borger oplever en gennemtænkt service. Alt sammen i en positiv dialog, naturligvis. Jeg vil gerne tilføje til den busrute Thomas Pedersen foreslår; »Sygehusvej – Vestervangen – Solbakken – Grydstedvej« at medtænke Strandgade også. Det er her byens lægehus ligger, hvorfor det vil være naturligt at få den strækning med på ruten også.

Alt i mens der i Nibe tænkes frem og tilbage på bussernes stoppesteder og ruter, og det er vigtigt, bestemt! Så kan man undre sig når man flytter blikket til Sønderholm og St. Restrup – for her er borgerne nærmest afskåret fra at bruge busserne. Siden Nordjyllands Trafikselskab ændrede deres ruteplaner for metrobusserne til at starte eller slutte i Frejlev, for de ruter i den vestlige ende af Aalborg Kommune, så må borgerne i Sønderholm og St. Restrup se langt efter busserne. Det til stor gene for skoleeleverne, som dagligt er afhængig af busdriften til folkeskoler, videregående uddannelser, lærepladser, Aalborg Universitet mv. Det samme gælder borgere, som ønsker at gøre brug af busserne til arbejdet i fx Aalborg eller Nibe. Hvis kalenderen viser »weekend«, så bliver problemet ikke mindre! Ja, en medarbejder vil fx ikke kunne benytte sig af Nordjyllands Trafikselskab, hvis han/hun skal møde før kl. 8:20 på Solsidecenteret i Nibe, og kalenderen står på lørdag eller søndag.

I mine øjne er ovenstående begge eksempler på, at »vi må kunne gøre det bedre« – lave gennemtænkte løsninger på busdrift, køreplaner og ruter. Konkret tænker jeg på metrobusserne, som starter/slutter i Frejlev. Her skal vi se på, om deres udgangspunkt kan rykkes til Sønderholm. Så vil vi med en relativt let løsning kunne servicere borgerne mere optimalt. Dette ene træk vil få mange positive gevinster, som vil tilgodese borgere i alle aldre og byernes udvikling generelt. 

Ja, og med tankerne på den store byudvikling, der er i den vestlige del af Frejlev, i disse år, virker det som noget, som er oplagt at se nærmere på. De får nemlig samme busservice, som borgerne i Sønderholm og St. Restrup pt. får. »Det må kunne gøres smartere«, siger jeg til mig selv. 

Med andre ord: »Vi har bustoppestederne i Sønderholm og St. Restrup – men vi mangler bare bussen kører dertil«, og det vil jeg gerne arbejde for som kandidat til det kommende byråd i Aalborg Kommune.