Leo Thysk, Kirstine Jensens Vej 12, Nibe, skriver dette læserbrev til Nibe Avis:

Forstemmende og upassende, at Aalborg Byråd er i gang med spareøvelser omkring en række små og mindre bevillinger, som eksempelvis kan ramme de alsidige og gode aktiviteter i Tinghuset her i Nibe.

Vist er besparelser i offentlig regi en nødvendighed og en dyd. Men set i lyset af de meget store millionbeløb der i disse år investeres i faciliteter i Aalborg by, som derefter i kommende år igangsætter mange nye millioner til driftsudgifter, er det bestemt ikke passende, at der skal spares en række småbeløb i de mindre byer og i landdistrikterne.

For vi borgere er det også svært at forstå, at politikerne netop i disse år sætter fokus på en række så små besparelser. Der er højkonjunktur med lav arbejdsløshed og Aalborg kommune er i særlig grad privilegeret af stor befolkningstilvækst, hvorfor det må vælte ind med skatteindtægter til Aalborg kommune. Og udtrykt på nordjysk, er det jo heller ikke hverken serviceforbedringer til ældre og syge eller bedre trafikafvikling, der bliver brugt ekstra penge på i disse for kommunen så gode tider. 

Derimod bruges der måske alt for mange penge på et tiltagende bureaukrati, som har det med at vokse - helt af sig selv - i en stor kommune som Aalborg, og som borgerne oplever - med ventetider og uklarhed til følge - i vidt forskellige regis rundt i kommunen. For god ordens skyld skal det også nævnes, at der er borgervendte områder i Aalborg kommune, der fungerer helt tilfredsstillende.