Åbent brev til politikere / beslutningstagere i Aalborg kommune:

Formand for Nibe Museum / Lokalhistorisk Forening m.v. Jan Dalsgaard, skriver dette indlæg på baggrund af, at Aalborg Kommunes Sundheds- og Kulturdvalg har foreslået at fjerne tilskud på 209.000 kr. fra 2019 samt sælge »Tinghuset« på Torvet i Nibe.

Jan Dalsgaard skriver:

Sundheds og kulturudvalget har godkendt et forslag til Moderniserings – og Effektiviseringskatalog 2019. I dette katalog fokuserer man ensidigt på at Nibe Museum fratages al tilskud, og at kommunen kan få en engangsindtægt ved salg af Tinghuset.

Bestyrelserne i Nibe Museum / Arkivet og Kulturelt Samråd er chokerede og skuffede over indstillingerne til besparelserne. Vi spørger os selv, er der en skjult dagsorden – og ved man overhovedet hvad der foregår i Nibe indenfor formidling af historien og indenfor det kulturelle område.

I sparekataloget begrundes fratagelsen af tilskuddet til museet med bl.a. følgende Citat: Forslaget omhandler fjernelse af det kommunale tilskud til visse ikke statsstøttede museer ( læs Nibe Museum ) med et begrænset publikums og oplevelsespotentiale !!. Besøgstallet er på ca. 1.400 årligt, heri er ikke indregnet besøgende fra skoler – børnehaver – skole jubilæer, typisk besøgt  uden for den normale åbningstid, vi har samarbejde med pleje- hjemmet hvor de låner effekter og billeder som de senile mennesker kan genkende o.s.v. Besøgstal er baseret på besøg i de 7 uger der holdes åbent samt onsdage. 

Vi kan læse at oplevelsespotentialet fra kommunal side skønnes at være ringe, INTET er mere usandt, igen kan vi opleve at der skrives mod bedre vidende. I har så vidt vi ved ikke besøgt Tinghuset i Nibe, og så langt væk er vi ikke fra Aalborg. Museet har skiftende og levende udstillinger gennem året – et nyt tema hvert år op til skolernes sommerferie, vi udstiller ikke bare en blå kaffekande og et par gamle træsko. Ønsker i materiale om de tidligere udstillinger så er i velkomne til at rekvirere disse 

Kulturelt Samråd har i samme periode aftaler med forskellige kunstnere der udstiller i Galleri Tinghuset, de arbejder meget med at inddrage fangegården til forskellige events, musik, arbejdende kunstnere o.s.v. 

Et eller andet er der gået galt i besparelsens hellige navn. Hvorfor henvender man sig ikke til Museet og Arkivet for at tale med os inden så drastiske forslag. Vi kan oplyse at vi har flere projekter på vej for at øge interessen for historien, QR koder hvor yngre gæster guides igennem Nibes historie via interaktive medier. Udbygning af den meget roste udstilling om silden og storkøbmændene i sildens betydning for Nibe, men også for Aalborg, der dengang sildene var her, høstede deres store andel af rigdommene, det samme gjorde Kongehuset – det er noget af byens og egnens  historie formidling der måske lukkes ned. I bør også betænke alle de besøgende, der søger oplysninger om slægter, også bliver ramt ved en lukning. Problemet med de effekter der er skænket til museet, og hvad der skal blive af disse, er nærmest uoverskuelig.

Eventuelt salg af Tinghuset er virkelig en grim tanke, Tinghuset er en del af Nibes DNA. Kunne I finde på at sælge Aalborgs gamle rådhus ?

Tinghuset i Nibe bygget 1872 som rådhus, retsbygning og fængsel – et af de få fængselsmuseer i Danmark, et besøg værd! 

Tinghuset kan ikke bruges til beboelse. Skal det så væltes, og bygges nye, dyre lejligheder? Vi håber, at I som beslutningstagere vil vende forslaget et par gange inden I vedtager så drastiske skridt til at slå Nibes sjæl ihjel. 

Bestyrelserne for:

Nibe Museum / Lokalhistorisk Arkiv / Lokalhistorisk Forening / Kulturelt Samråd.

P.b.v.

Jan Dalsgaard, Formand

LÆS OGSÅ NIBE AVIS' DÆKNING AF SAGEN - LÆS HER
– Skal Tinghuset i Nibe sælges til andre formål?